AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

14 okt – 5 nov
LG Lundberg

11 nov – 3 dec
FLAT AND SPATIAL – samlingsutställning

8 dec – 17 dec
JULFEST – galleriets konstnärer

TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR

IN THE BELLY OF PAINTING – HANNALEENA HEISKA, RAUHA MÄKILÄ OCH CAMILLA VUORENMAA

Vi är glada över att presentera de finska konstnärerna Hannaleena Heiska, Rauha Mäkilä och Camilla Vuorenmaa i utställningen In the Belly of Painting.

In the Belly of Painting innehåller nya målningar av Heiska, Mäkilä och Vuorenmaa. Konstnärerna, som tidigare även arbetat i andra tekniker, har denna gång valt att endast fokusera på måleriet. Genom en pågående dialog och under besök i varandras ateljéer uppstod efterhand utställningens titel. De tre konstnärerna förenas i sin drivkraft att finna måleriets essens, det du som konstnär känner djupt nere i magen, magkänslan.

Hannaleena Heiskas arbete visades senast i Göteborg 2015 i en soloutställning på Göteborgs konstmuseum. Tidigare i år deltog de i utställningen Sensual Knowledge, curaterad av Mika Hannula, på Landskrona museum.

Hannaleena Heiskas nya målningar undersöker spelet mellan det abstrakta och figurativa. Bilderna kan associeras till kristallfyllda grottor och till det undermedvetna. De fragmentariska landskapen och ljuset som punkterar dem talar till vår fantasi och föreställningsförmåga. De figurativa målningarna innehåller en psykologisk spänning som är svår att sätta ord på. Heiska har under den senaste tiden undersökt begrepp och tankar krig multiversum, artificiell intelligens, framtiden och möjligheten av liv efter döden.

Rauha Mäkilä intresserar sig för hur det klumpiga, skönhet och det fula möts i måleriet och på duken. Hur färger interagerar med varandra och hur hennes eget förhållningssätt till olika måleritekniker skapar en variation av gester. Mäkilä är uppmärksammad för sina både komiska, coola och djupt allvarliga skildringar av populär- och ungdomskultur. Genom att utforska sina egna erfarenheter av omvärlden har hon gjort sitt dagliga liv till ett av sina ämnesområden.

Camilla Vuorenmaa presenterar en serie porträtt som har utförts med en kombination av måleri och ristande. För Vuorenmaa går ristandet att likna vid tecknandet och linjen är  viktig i hennes arbete. I de nya målningarna är människornas uttryck introvert medan deras sinnestillstånd gestaltas genom färgen och mönstren på ansikten, kläder och bakgrund. Harjoitus 1. Skildrar ett träningspass mellan två brottare vilket kan ses som en metafor för mellanmänskliga relationer.

Hannaleena Heiska, Untitled 2017, olja på mdf, 130 x 120 cm

Hannaleena Heiska – Untitled 2017 olja på mdf 130×120 cm.

Hannaleena Heiska
Hannaleena Heiska (f.1973 i Uleåborg) tog examen från Bildkonstakademin i Finland, avdelningen för Måleri 2006. 2011 nominerades hon till Ars Fennica. Heiska har visat sitt arbete internationellt på bland annat Espace Louis Vuitton Gallery, Tokyo 2012 samt på Biennalen i Peking 2010. Hösten 2017 deltar hon i Ural Industrial Biennale i Jekaterinburg, Ryssland. Heiskas arbeten finns representerade i flera offentliga samlingar såsom Göteborgs Konstmuseum, Kiasma i Helsingfors och EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

 

Rauha Mäkilä, I See You In my Sleep II, 2017, akryl, olja och sprayfärg på duk, 100 x 70 cmRauha Mäkilä – I See You In my Sleep II 2017 akryl olja och sprayfärg på duk 100×70 cm.

Rauha Mäkilä
Sedan sin examen från Bildkonstakademin i Finland 2007 har Rauha Mäkiläs (f.1980 i Helsingfors) arbete visats i ett antal solo- och grupputställningar runt om i Finland och internationellt, bland annat på Munch Gallery, New York, 2011, Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, USA, 2015, och EMMA – Esbo moderna konstmuseum, Finland, 2015. Mäkiläs verk finns representerade i betydande samlingar i Finland såsom Saastamoinen Foundation, Wihuri Foundation, och Kiasma. Mäkiläs senaste utställning på Helsinki Contemporary, Harmony, ägde rum 2015.

 

Practice1Camilla Vuorenmaa – Practise 1 painting and carving on woodheight 247 cm x width 180-cm. 2015-2016.

Camilla Vuorenmaa
Camilla Vuorenmaa (f.1979, Tammerfors) blev nyligen nominerad som kandidat till 2017 års Ars Fennica Art Award. Under 2015 tilldelades hon Fine Arts Academy of Finland Award och 2013 International Solo Award i den jurybedömda utställningen Spring Exhibition på Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn. I utnämningarna ingick soloutställningar på EMMA-Esbo moderna konstmuseum, Finland (2016) samt på Kunsthal Charlottenburg, (2014). Vourenmaas senaste utställning visades på Galleri Forum Box i Helsingfors i januari 2017.

 

Frame_logo_CAF_CMYK_Green

taike_tunnustiedostot_pysty_011_oikoluku

 

IN THE BELLY OF PAINTING – HANNALEENA HEISKA, RAUHA MÄKILÄ AND CAMILLA VUORENMAA

SEP 16 – OCT 8, 2017

Galleri Thomassen is pleased to present the Finnish artists Hannaleena Heiska, Rauha Mäkilä och Camilla Vuorenmaa in the exhibition In the Belly of Painting.

 In the Belly of Painting will feature recent paintings by Heiska, Mäkilä and Vuorenmaa. The artists have included other media beyond painting in their practice before, but this time they have all decided to focus solely on painting. Through their ongoing dialogue and during studio visits the title of the exhibition emerged. All three artists are connected by an urge to find the essence in painting, that thing that you feel deep in your stomach, in your belly, your gut.

Hannaleena Heiska’s works have most recently been seen in Gothenburg in her solo exhibition at Göteborgs konstmuseum in 2015. Earlier in 2017 they were all part of the exhibition Sensual Knowledge, curated by Mika Hannula, at Landskrona museum.

 Hannaleena Heiska’s new paintings play with the interaction of abstract and figurative. Associations of crystal caves and the subconscious arise. The splintered and fragmented landscapes and the light that punctures those spaces create an experience that feeds our imaginations. The figurative paintings have a psychological tension that is hard to put to words. Heiska has recently been exploring questions of multiverses, artificial intelligence, the future and possibility of life after death in her artistic practice.

Rauha Mäkilä is interested in how clumsiness, beauty and the ugly meet in the painterly trace and on the canvas. How colors interact and how her own attitude towards different painting techniques results in a variety of gestures. The artist is well known for her depiction of popular culture and youth, being both fun and cool and profoundly sincere at the same time. The artist has always explored her own experiences of the surrounding world in her paintings and thus making her daily life one of her subject matters.

Camilla Vuorenmaa presents a series of portraits that have been executed with a combination of painting and carving. For Vuorenmaa carving resembles drawing and the line is very important in her work. In the new paintings the expression of the people she has depicted is introvert, but the state of mind of the person in the picture is manifested in colors and patterns on the face, clothes and background. Harjoitus 1. presents a training session of two wrestlers which can be seen as a metaphor of a human relationship.

 BIOGRAPHIES:

 Hannaleena Heiska

 Hannaleena Heiska (b. 1973, Oulu) graduated from the Department of Painting at the Finnish Academy of Fine Arts in 2006. She was one of the artists nominated for the Ars Fennica, in 2011. Heiska has exhibited internationally, for example, at Göteborgs konsthall, Gothenburg, 2015; Espace Louis Vuitton Gallery, Tokyo 2012; and the Beijing Biennale 2010. In the autumn of 2017 she participates in Ural Industrial Biennale in Ekaterinburg, Russia. Heiska’s works are represented in many significant public collections, such as Gothenburg Museum of Art, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, and EMMA – Espoo Museum of Modern Art. Her video works have been shown at numerous film and media-art festivals in Europe. Her film Today We Live won first prize in the Helsinki Short Film Festival in 2013.

Rauha Mäkilä

Since graduating from the Finnish Academy of Fine Arts in 2007, Rauha Mäkilä’s (b. 1980, Helsinki) works have appeared in numerous solo and collective exhibitions in Finland and abroad, including: the Munch Gallery, New York, 2011; Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, USA, 2015; and EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Espoo, Finland, 2015. Her works are included in major collections in Finland, e.g. the Saastamoinen Foundation, Wihuri Foundation, and Museum of Contemporary Art Kiasma. Mäkilä’s latest exhibition at Helsinki Contemporary, Harmony, was in September 2015. Mäkilä was head of the jury for the Young Artists 2015 exhibition at Kunsthalle Helsinki. Mäkilä participated in the group exhibition Sensual Knowledge in Landskrona Museum in 2017.

Camilla Vuorenmaa

Camilla Vuorenmaa (b.1979, Tampere) has just been nominated as a candidate for year 2017 Ars Fennica Art Award. In the year 2015 she won the Fine Arts Academy of Finland Award and year 2013 International Solo Award in the juried open call show Spring Exhibition at Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark. Both prizes included solo exhibitions on following years at EMMA-Espoo modern Art museum, Espoo, Finland (2016) and  at Kunsthal Charlottenburg, Copenhagen, Denmark (2014).

Her latest solo exhibition was in January 2017 at Gallery Forum Box in Helsinki Finland.

Her works has been seen before also for example at Jyväskylä Art Museum, Graphica Creativa, Jyväskylä, Finland (2016) and Bury Art Museum & Sculpture Centre, New Narrative And The Reader (2015) in England and Amos Andersons Art museum, Shift in the Shadows, Helsinki, Finland (2015), and  in Gallery C4 projects, Copenhagen, Denmark (2014).

 

CAROLINA FALKHOLT – DIN JÄVLA HORA

Galleri Thomassen is very pleased to present the exhibition Din jävla hora by Carolina Falkholt.

During this summer Carolina Falkholt has worked on-site and created 5 site specific installations, one for each room of the gallery. The exhibition Din jävla hora is a self biographic vindication and universal story about oppression and liberation. Through painting, photography, sound, sculpture and textile Falkholt takes us on a journey though her own personal universe. A world that brings up urgent questions, calls for action and offers comfort.

Carolina Falkholt (born 1977 in Gothenburg) lives and works in Gothenburg. She is well know both in Sweden and internationally for her characteristic and momumental wallpaintings. Her work has been included in multiple museum exhibitions most recently at Gothenburg Museum of Art, Artipelag and Eskilstuna Art Museum. This summer, her installation Train of Thoughts in currently on view at Wanås Konst. She is the recipient of numerous residencies and grants, most recently the IASPIS one year residency at the ISCP in New York. Her work is represented in both private and public collections. This is her first solo show with the gallery.

CAROLINA FALKHOLT – DIN JÄVLA HORA
17 AUGUSTI – 10 SEPTEMBER
VERNISSAGE TORSDAG 17 AUGUSTI KL 17-20

Vi är glada över att presentera Carolina Falkholts första soloutställning Din jävla hora på galleriet.

Under sommaren har Carolina Falkholt arbetat på plats i galleriet och skapat specifika installationer för galleriets alla fem rum. I utställningen Din jävla hora möter vi en både självbiografisk och allmängiltig berättelse om förtryck och frigörelse. Genom måleri, fotografi, ljud, skulptur och textil leds besökaren genom ett universum som både ställer frågor, uppmanar till handling, utmanar och ger lindring.

Carolina Falkholt är född 1977 i Göteborg. Hon är välkänd både i Sverige och internationellt för sitt karaktäristiska och monumentala måleri i det offentliga. Falkholt har tidigare visat sitt arbete på bland annat Göteborgs Konstmuseum, Artipelag och Eskilstuna Konstmuseum. I sommar visar hon installationen Train of Thoughts på Wanås Konst. Falkholt har tilldelats ett flertal utmärkelser och stipendier, senast IASPIS ettåriga ateljéstipendium vid ISCP i New York. Hennes arbete finns representerat både i offentliga och privata samlingar.

Have a great summer – We reopen on august 17

From today the gallery is open by appointment only. We reopen on August 17th with an exhibition by gallery artist Carolina Falkholt. Have a great summer and hope to see you then!

Image: Carolina Falkholt ‘Train of Thought’, 2017. Currently part of the exhibition ‘SculptureMotion’ at Wanås Konst. Runs through nov 5th. Photo by Wanås Konst

MOUNTAIN BIKE BA1 FINE ARTS VALAND ACADEMY

The BA1 in Fine Arts at Valand Academy presents the exhibition MOUNTAIN BIKE

Featuring:
Alva Noreen
David Larsson Emanuel Bylund
Frida Kårlin
Hanna Melkersson Hedvig Schroeder
Ida Brockmann
Jacob Andersson
Jenny Kristina Nilsson
Linn Andersson Franek
Lukas Cornix
Madeleine Hertz
Maja Sikorska
Peter Österlin
Unni Lundmark

A mountain bike is a bicycle designed for off-road cycling. Mountain bikes share similarities with other bikes, but incorporate features designed to enhance durability and performance in rough terrain. Mountain biking as a sport requires endurance, core strength and balance, bike handling skills, and self-reliance. The title Mountain Bike could be read as a metaphor for moving forward in what could be described as upwind and the self-strength that may be crucial for that action.

MAGNUS LARSSON | ANNA CARLSON | PATRIC LARSSON – VI ÄR ALLA RÄDDA FÖR DÖDEN

I utställningen Vi är alla rädda för döden möts tre konstnärskap under en gemensam titel.

Magnus Larsson, Anna Carlson och Patric Larsson har följt varandras konstnärskap sedan studierna på Konsthögskolan Valand på 90-talet. Frågor kring den individuella upplevelsen och perceptionens formande av vår verklighetsuppfattning har under åren utkristalliserats som gemensamma spår och beröringspunkter i deras konstnärskap. Dessa, men även andra likheter, skapar i utställningen Vi är alla rädda för döden bryggor mellan verken vilka medför ytterligare dimensioner till läsningen. Med utställningen sammanförs de tre konstnärskapens perspektiv och förhållningssätt för att filtrera fram det som är gripbart i dialogen mellan deras tillvägagångsätt. Utställningen består av teckning, måleri, film, foto och 3D-genererade utskrifter.

 

MAGNUS_LARSSON_BAGHEAD_WEBMagnus Larsson: Baghead, C-print på aluminium, 82×55 cm

MAGNUS LARSSON
Magnus Larssons arbete rör sig kring självreflektion och alienation i existentiell mening. Han gestaltar mänsklig närvaro och/eller frånvaro ur psykologiska och kulturella perspektiv. Med en målerisk och skulptural utgångspunkt skapar han bildvärldar som relaterar till äldre porträttkonst såväl som till den samtida digitala bilden. De senaste åren har han arbetat med digitala tekniker såsom datoranimation och datorgenererade bilder, som för honom även innefattar måleri och skulpterande.
Magnus Larsson (f.1972) bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack, Gerrit Rietveld Academie och Konsthögskolan Valand 1994-1999. Han har visat sitt arbete på bland annat Västerås Konstmuseum 2015, Kalmar Konstmuseum 2014, Vargåkra Gård 2011, Cooper Gallery Dundee Skottland 2009, Milliken Gallery Stockholm 2008, Gregor Podnar Gallery Berlin 2007 och Färgfabriken Stockholm 2003.

 

ANNA_CARLSON_i-love-sthlm_WEBAnna Carlson: I Love Sthlm, fotografi

ANNA CARLSON
Anna Carlsons arbete rör sig runt ”Sånger från det stora Träsket”. En plats för folktro, myter, sagor och död. I träsket göms ting eller minnen som kan plockas upp till en yta. Alltid något förvridet och förvandlat.
Anna Carlsson bor och arbetar i Göteborg. Hon är utbildad på Konstakademin i Helsingfors 1992-1994 och Konsthögskolan Valand 1994-1997. Hon arbetar med olika performativa uttryck men även med skulptur, teckning och fotografi. Anna Carlson ingår i konstnärsgruppen TOMBOLA och driver även performencedagarna 13FESTIVALEN i Göteborg.

 

PATRIC_LARSSON_formning_WEBPatric Larsson: Formning, olja på duk, 75×65 cm

PATRIC LARSSON
I Patric Larssons målningar, teckningar och stoppmotion-filmer bearbetas en och samma tematik; att ställas inför eller uppleva någonting främmande och hur detta påverkar oss och vår förståelse av verkligheten.
Patric Larsson (f.1964) bor och arbetar i Göteborg. Han är utbildad på Konsthögskolan Valand 1993-1999. Han har deltagit i samlingsutställningar på bland annat Motala Konsthall 2013 , Nordica Konsthall i Kunmin, Kina 2008, Millesgården 2007 samt haft separatutställningar på bland annat Luleå Konsthall 2008, Saltarvet Fiskebäckskil 2007 och Färgfabriken 2004. Sedan 2002 samarbetar Larsson med Galleri Flach där han hade sin senaste soloutställning ”TRIP” 2015.

A LOT A LOT

För femte året i rad hakar vi på en av de största folkliga konsthelgerna i landet och arrangerar en storslagen utställning med fler än 100 inbjudna konstnärer.

Utställningen är öppen 12-16 under påskhelgen. Stängt långfredag.

Varmt välkomna!

Medverkande konstnärer:
Alexandra Kern, Alina Vergnano, Amalia Bille, Amy Bernstein, Andrea Damp, Andreas Korsár, Andreas R Andersson, Anette Folkedotter, Ann Eringstam, Anne Pira, Ann-Sofie Claesson, Antonio Sognasoldi, Bea Marklund, Beate Höing, Björn Camenius, Björn Hellström, Bo Melin, Camilla Engman, Camilla Iliefski, Camilla Ling, Carolina Falkholt, Christina Skårud, Chuyia Chia, Cristina Barroso, Dan Perrin, Daniel Jensen, Dorota Lukianska, EKTA Daniel Götesson, Elin Elfström, Elisabeth Eriksson, Eric Magassa, Erik Berglin, Erik Kihlbaum, Erik Lagerwall, Ewa Brodin, Fredric Ilmarson, Gabriele Basch, Goran Hassanpour, Gustav Sparr, Hanna Andersson, Helena Roos, Hendrik Zeitler, Hugo Sandsjö, Jakob Ojanen, Jamila Drott, Jeff Olsson, Jenny Johansson, Jens Patric Svensson, Jerry Williams, Jesper Norda, Jim Berggren, Jim Thorell, Joakim Ojanen, Joakim Stampe, Johannes Brander, Jukka Korkeila, Juri Markkula, Karl Ceder, Kent Karlsson, Klas Eriksson, Krister Kennedy, Linda Pedersen, Malin Mattebo, Marcus Jonsson, Maria Lindberg, Maria Magnusson, Marianne Markvad, Marie Dahlstrand, Marie Holmgren, Mark Frygell, Martin Formgren, Martin Solymar, Mary-Anne Norberg, Mats Stammarnäs, Merete Lassen, Mette Wide, Mikael Fagerlund, Mikael Olofsson, Mimmi Andersson, Monica Englund, Mårten Medbo, Niklas Eneblom, Nils Kristofersson, Nils-Erik Mattsson, Nina Bondesson, Nina Nilsson, Ola Åstrand, Olle Schmidt, Olli Piippo, Oscar Ramos, Oskar Nilsson, Otto Mogren, Patrik Bengtsson, Peter Eccher, Peter Johansson, Pia König, Pia Mauno, Pia Hedström, Rebecca Burkhalter, Roger Metto, Samira Englund, Sara Möller, Sara Nilsson, Stefan Karlsson, Thomas Zornat, Tom Bogaard, Tommy Hilding, Tommy Sveningsson, Tove Kleist, Ulla Gabrielsson Sällström, Ulla-Stina Wikander, Åsa Holmlund, Åsa Millholm m.fl.

VANNA BOWLES – For the Greater Good

VANNA BOWLES – For the Greater Good

Galleri Thomassen har glädjen att presentera utställningen For the Greater Good av Vanna Bowles. Utställningen utgörs av teckningar på vägg, fristående skulpturer och installationer bestående av teckningar, skulpturer och objekt. Vanna Bowles utforskar teckning i kombination med skulptur, objekt och performance. Stilmässigt befinner hon sig i ett figurativt, fotorealistisk och surrealistisk uttryck. Hon använder ofta optiska effekter och reliefer som destabiliserar skiljelinjerna mellan bildytan och rummet.

Bowles motiv är koncentrerade kring fåglar, insekter, reptiler och utsnitt av människokroppen. Hennes verk byggs upp av fragment från större helheter, som till exempel en gren, en hand eller en vinge. Fragmenten sätter hon samman till nya konstellationer som bildar intrikata tredimensionella collage. Tematiskt utforskar Vanna Bowles sidor som utsatthet och sårbarhet och verkens sköra och förgängliga material understödjer tematiken.

Vanna Bowles (f. 1974) bor och arbetar i Oslo och är utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo och Universität der Künste i Berlin. Bowles har bland annat haft separatutställningar på Angelika Knäpper Gallery i Stockholm, Lars Bohman Gallery i Stockholm, Kunstnerforbundet i Oslo och Galleri Thomassen i Göteborg. Hon har deltagit i Spår på Malmö Konstmuseum, Surrealisme i norsk kunst på Stenersenmuseet i Oslo, Tegnebiennalen 2008 på Kunstnernes Hus, Oslo og KVINNELIGE PIONERER – nye stemmer på Lillehammer Kunstmuseum. Bowles finns representerad på bland annat Lillehammer Kunstmuseum, Malmö Konstmuseum, Statens Konstråd och Statoil/Hydro Norge. 2016 fick hon 10-årigt arbetsstipendium från Norsk Kulturråd.

 

Vanna Bowles – For the Greater Good

Galleri Thomassen is pleased to present the exhibition For the Greater Good by Vanna Bowles. The exhibition consists of drawings, sculptures and mixed media installations. In her work Bowles explore the medium of drawing in combination with sculpture, objects and performance. Stylistically she works with a figurative, photorealistic surreal visual language. Recurring in her work are the use of optical effects and reliefs as a means to destabilize the dividing line between the two-dimensional image and the physical space of the gallery.

Bowles’s imagery is concentrated around birds, insects, reptiles, and parts of the body. Her work consists of fragments such as a human hand or the wing of a bird. She assemble them in new constellations that become intricate three-dimensional collages. Thematically Bowles explores different aspects of vulnerability. Her use of fragile and perishable materials, left bare and exposed to the elements further underscore this overall theme.

Vanna Bowles (born 1974 in Gothenburg) lives and works in Oslo. She received her education from the Royal Academy of Art in Oslo and Universität der Künste in Berlin. She´s had multiple solo exhibitions including exhibitions at Angelika Knäpper Gallery in Stockholm, former Lars Bohman Gallery now Galerie Forsblom in Stockholm and Kunstnerforbundet in Oslo. Her work has been included in exhibitions at Malmö Konstmuseum, Stenersenmuseet in Oslo, Kunstnernes Hus, Oslo, and at Lillehammer Kunstmuseum. She is the recipient of numerous residencies and grants, including a 10-year artists working grant from Norsk Kulturråd (2016). Her work is represented in multiple private and public collections, such as Statoil/Hydro Norway, Lillehammer Kunstmuseum, Malmö Konstmuseum, and Statens Konstråd. This is Vanna Bowles´s fourth solo exhibition with the gallery.

TILDA LOVELL – Möt mig i skuggorna

TILDA LOVELL – Möt mig i skuggorna

Galleri Thomassen har glädjen att presentera utställningen Möt mig i skuggorna av Tilda Lovell.
Med utgångspunkt i den mycket uppskattade offentliga skulpturen Oraklet som Tilda Lovell gjorde till Göteborg år 2015, visar hon nu installationen Möt mig i skuggorna som är speciellt skapad för rummet längst in och en trappa ner i galleri Thomassen. Tilda Lovell ger oss en möjlighet stiga ned i en grottliknande, maritim värld av filmer, ljud, teckningar och skulpturer baserade på upphittade fragment från stränder och hav på olika platser i världen.

Tilda Lovell arbetar i en rad olika material och tekniker som sträcker sig från animation till installation, teckning och skulptur. Hon samlar sitt material i naturen, och re-animerar död materia till nya skulpturer och scener som speglar den föränderliga existensen i livet och bortom. Med en förkärlek för mörker och människans allra djupaste vrår har Tilda Lovell snabbt blivit en av Sveriges viktiga konstnärer.

Tilda Lovell (f. 1972) bor och arbetar i Stockholm och Berlin. Hon är utbildad i skulptur på Hovedskous målarskola i Göteborg och har en MFA i Fri Konst från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 2004 samarbetar hon med Lars Bohman Gallery numera Galerie Forsblom i Stockholm. Hon har deltagit i samlingsutställningar på Bonniers konsthall, Alma Löv, Eskilstuna konstmuseum, Borås skulpturbiennal, Turku Biennaale och Konstakademien m.fl. Lovell har tilldelats ett flertal utmärkelser och stipendier bland annat Maria Bonnier Dahlin, Ragnar von Holten, Bernadotte Art Awards samt statliga arbetsstipendier. Hon finns representerad i ett flertal privata samlingar, samt i samlingarna på Borås konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum och Statens konstråd.

 

Tilda Lovell – Möt mig i skuggorna

Galleri Thomassen is pleased to present the exhibition Möt mig i skuggorna (Meet me in the shadows) by Tilda Lovell. The exhibition consists of an installation where her public sculpture Oraklet has functioned as the starting point. Oraklet was commissioned by the city of Gothenburg in 2015. Möt mig i skuggorna is an installation made with the physical space of the gallery in mind. Lovell lets us descend into a cave like maritime world consisting of films, sounds, drawings and sculptures, all based on found fragments from different beaches and oceans in the world.

Recurring in Lovell’s work is the use of material collected from nature. She recycles it into sculptures and scenes, the process reflecting the forever circle of life and death. With a penchant for the dark and things hidden Lovell has attracted a lot of attention and become one of Sweden’s most important living artists.

Tilda Lovell (born 1972) studied sculpture at Hovedskous målarskola in Gothenburg and received an MFA from the Royal Academy of Art in Stockholm. She is represented by Galerie Forsblom in Stockholm (former Lars Bohman Gallery) since 2004. Lovell´s work has been shown at Bonniers Konsthall, Alma Löv, Eskilstuna konstmuseum, Borås skulpturbiennal, Turku Biennaale and Konstakademien in Stockholm. She is the recipient of numerous awards and grants including Maria Bonnier Dahlin, Ragnar von Holten, Bernadotte Art Awards and artists working grants. Her work is represented in multiple private and public collections, such as Borås konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum and Statens konstråd.

JURI MARKKULA – MONO & DUO CHROMES

Punkter av stillhet

Juri Markkulas målningar pendlar mellan att vara objekt och bilder. Deras formspråk är samtidigt fysiskt påtagligt och illusoriskt undanglidande. Ett märkligt motsatsförhållande som manifesterar sig genom målningarnas närmast öververkliga perfektion. De upprättar omedelbart en stark känsla av närvaro, men ter sig ändå som om de befann sig någon annanstans. Verkens egen rumslighet slår ut vårt befintliga rum.

Inte minst gäller den glidande osäkerheten Juri Markkulas Duokromer; hans röda, gröna, blå eller svarta bildobjekt där vi ser kvistar, gräs och blad – i närbild och i kraftig uppförstoring. Ett slags utsnitt av naturens bottenskikt där motiven liksom är utdragna i djupled. Från sidan ser man den omålade kanten på den djupa reliefen, men betraktade rakt framifrån blir målningarna förföriska fallgropar för blicken. Den sugande effekten kommer sig av att den urfrästa reliefen är målad i två olika toner. Duokromerna ser alltså bara ut som monokroma bilder. En paradox som ökar verkens illusion.

Juri Markkulas Monokromer uppträder på ett annat sätt. Redan till sin form är de mer abstrakta. Naturen är här som bortblåst, utraderad. Mest ser de kanske ut som tillplattade färgmassor med ett skimrande jämnt ytskikt. Eller ett slags förfinade speglar utan reflekterande bildyta. Är detta objekt som blickar inåt? Som vänder baksidan mot oss? Monokromerna visar upp sin bländande elegans, sitt tillslutna överdåd. De lockar med en blottad försegling, men förändras när vi rör oss framför dem. Färgen övergår omärkligt i en annan ton, som tidigare låg vilande i målningens skrovliga marginal. Förskjutningen tycks vara resultatet av vår förflyttning men är egentligen en effekt av färgens pigment. Illusionen är verklig.

Juri Markkulas två sviter av verk är upptagna med olika sorters förtätning. Båda karaktäriseras av en spöklik visuell renodling. Bilden, objektet, motivet, färgen – målningens alla delar är inneslutna i en suverän koncentration. En punkt av absolut stillhet. Den bryts först när betraktaren inträder.

/Magnus Bons

Juri Markkula är född 1970 i Åbo, Finland. Han bor och är verksam på Gotland. Markkula är utbildad vid Pernbys Målarskola 1995 – 1996 och Kungliga Konsthögskolan 1996 – 2002. Senaste utställning: Galleri Lars Bohman 2016.

>

Gustav Sparr – The Light Show / Sara Nilsson – Koloni

The Light Show är Gustav Sparrs andra utställning  på galleriet.

I över 20 nya grafiska verk skildras ljuskällor på olika vis: som illuminerade manuskript, laserstrålar, ljusbord, speglar, stjärnhimlar, hologram, projektioner och magiska lanternor. Detaljerade och figurativa bilder blandas med mer avskalade verk, där de olika lagren och fragmenten ständigt refererar till varandra.

Bilderna blir en karta över sekvenser av symboler. I ett noggrant avvägt myller av betydelser, objekt och dokument kan betraktaren förlora sig i associativa vandringar genom ständigt skiftande scenografier.

Utställningen The Light Show är också officiell release för PPT Appendix I-V, fem kataloger som samlar och kommenterar grafiska verk från åren 2012-2016. Katalogerna är en fortsättning och fördjupning av POWER POINT, en artistbook producerad av konstnären som utkom 2011.

Gustav Sparr (f.1977) bor och arbetar i Göteborg sedan 2007. Han arbetar med digitalt baserad teckning och animation som även dokumenteras i en pågående serie publikationer.

gustav-sparr_the-light-show-press

Bild: Terminal: MeMeX 2016 60×50 cm, C-print

Koloni är Sara Nilssons tredje separatutställning på galleriet.

I utställningen visas ett 20-tal nya skulpturer. Kännetecknande för Sara Nilsson arbeten är dels det återkommande temat tillbaka till naturen, men också hennes intresse för att kombinera skulptur och måleri.

I hennes verk porträtteras individer som sökt sig ut i naturen. Möjligen är de nybyggare som äntligen hittat en plats att bosätta sig på. Individer som går sin egen väg, följer sina hjärtan, är starka i sig själva. Deras ryggsäckar är packade med mod, drömmar och längtan. I deras värld hänger allt samman.

Nilssons verk är uppbyggda som små scener där karaktärerna genomför gåtfulla aktiviteter och ritualer vars syften endast de själva känner till. Böcker, krukväxter och orientaliska mattor har placerats ute i naturen och antyder någon slags hemmiljö. Kanske håller de på att bilda en koloni, en ny tillvaro i centrum av periferin.

Sara Nilsson bygger upp sina verk lager för lager av papper. Att forma skulpturerna är en långsam och intuitiv process med många olika moment. När en skulptur är färdig målas den omsorgsfullt med akrylfärg. Metoden ger hennes arbeten ett fascinerade och säreget uttryck där måleri och skulptur möts.

Sara Nilsson (f. 1978) bor och arbetar i Olsäter, Värmland. Det senaste året har hon bl.a. deltagit i konstmässan The Solo Project i Basel, Schweiz samt färdigställt en utsmyckning till Västerhedsskolan i Högsbohöjd, Göteborg.

sara_nilsson_strong_individual

Bild: Strong Individual 2016

NYHETSBREV

GALLERI THOMASSEN etablerades 1990 i centrala Göteborg. Galleriets strategi är att visa det bästa från den aktuella konstscenen. Vi arbetar långsiktigt med framstående samtida konstnärer i Sverige, övriga Skandinavien samt Berlin. Samtidigt vill vi även främja yngre konstnärer på väg upp. Detta sker i x-rummet – ett forum för ny och spännande konst. Varje år erbjuder vi ett varierat program med 9 – 11 separatutställningar.

 

Paul Thomassen

031-81 19 92

070-497 72 22

paul@gallerithomassen.se

Götabergsgatan 32

41 134 Göteborg

ÖPPETTIDER

TISDAG – TORSDAG

12:00 – 18:00

FREDAG – LÖRDAG

12:00 – 16:00

SÖNDAG

12:00 – 15:00

OBS Stängt tisdag 6:e juni

KONSTNÄRER