NYHETER

Sommaruppehåll. Endast öppet enligt överenskommelse. Vi öppnar igen den 16 augusti.

The solo project Basel 13-18 juni. Nya verk av Sara Nilsson och Mikael Fagerlund.

imgres

http://www.the-solo-project.com/

Christina Skårud deltar i Drömvärldar – Magi, fantasi och drömmar ur samlingen

Christina Skårud deltar i utställning på Västerås Konstmuseum 23 mar – 4 jun 2017

http://vasteraskonstmuseum.se/utstallningar/exib/dromvarldar-magi-fantasi-och-drommar-ur-samlingen/

Tommy Sveningsson på Nässjö Konsthall

27 februari – 2 april

I utställningen Transient Constructions på Nässjö Konsthall visas kol- och blyertsteckningar av de närmast brutalistiska monumenten från forna Jugoslavien. Med inspiration från dessa monument visas även nya skulpturer.

Naessjoe-konsthall

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

Posts not found

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Sommar 2016

13 juni – 18 juni    The SOLO Project Art fair,  Basel

TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR

MÅRTEN MEDBO – SLUTKOMMENTAR

Utställningen Slutkommentar ingår som en del i Mårten Medbos doktorsprojekt – Lerbaserad språklighet. I utställningen visas ett antal verk tillkomna under de sex år som Medbo varit doktorand på Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. De starkaste intryck Medbo tagit av sitt nedslag i den akademiska forskningen är kopplade till frågor av kunskapsfilosofisk art. Här ingår bland annat tankar och reflektioner om språk, språkhierarkier och det språkligas roll vid konstnärlig utövning. Något som avspeglas i utställningen.

Videoverket Wheel-throwing from inside kretsar, vilket framgår av titeln, kring drejning. Verket Enlightenment utgörs av ett antal skulpturala former i stengods. I Thinking through clay utnyttjar Medbo sig av, vid sidan av lerans språklighet, även av mer eller mindre avancerad teknologi. Homo Capax är en videodokumentation av en tidigare visad installation. Slutligen kommer det att finnas ett antal verk som inte direkt kopplar sig till Medbos erfarenheter av forskningen. Dessa arbeten finns med för att de har betydelse för den textbaserade reflektionen i hans forskning.

Mårten Medbo är född 1964 i Järfälla. Förutom keramik arbetar Medbo även med glas och betong. Medbo har deltagit i ett stort antal utställningar runt om i Sverige och internationellt. Han har bland annat visat sitt arbete på Christian Larsen 2015, Gotlands Konstmuseum 2012, Gustavsbergs Konsthall 2012, Korean Fondation Cultural Center Gallery i Seoul, Korea 2011 och Galerie NeC Paris 2011.

 

3

VASKA VARSEL – Maria Q Brising, Peter Eccher, Mikael Olofsson

Vi är glada över att presentera VASKA VARSEL – en utställning där tre konstnärskap möts under en gemensam titel.
”Mörker, ett vagt ledord. Ändå tillräckligt för att inspirera oss till att istället för att göra tre separata utställningar under samma tak göra en enda, med gemensam titel. Rent visuellt kuggar våra svartvita verk i varandra. Det är en bra utgångspunkt; kuggar saker i varandra kan ju också större sammanhang vridas fram och dras runt. Mörker att bekämpa (tänd lampan; upplysning) men också mörker att omhänderta, vårda. Vad ser vi? Peter Eccher letar lika mycket i mörker och undermedvetet som i frekvensomfång efter andra manifestationer och andra grader av närvaro, på kollisionskurs med var tids förnuftstro och rationalism. Maria Q Brisings nonfigurativa grafitmålningar är laddade både med natur och arkitektur, samtidigt är det som om Barnett Newmans renskrapade vertikal slår rot eller slår ut i oväntad blom: postindustriellt, apokalyptiskt, fast också det känns som otillfredsställande närmeord. Mikael Olofssons fotografiska fantomer är inte så mycket bokstavliga spöken som begärets stundom brutala projektioner förvandlade till spöken, och först som sådana levandegjorda: nya väsen, men också begärets fantomsmärtor.

Kanske är det just mörkret vi ‘vaskar’. Det ovanliga verbet förenar våra olikartade processer. Medan titelns Varsel vetter både mot onda och goda aningar, fruktan och hopp. Samtidigt roades vi av att Vaska Varsel skulle kunna vara ett egennamn. En gemensam persona i vilken alla vi tre med våra egenheter kan uppgå.”

Maria Q Brising har sedan sin masterexamen vid Akademin Valand 2008 varit verksam som bildkonstnär och kulturutvecklare. Hon har haft ett flertal utställningar samt deltagit i olika utbildnings/integrationsprojekt. Marias senaste separatutställning ägde rum på Vänersborgs konsthall 2014, ”Will War Water”, samma år ställde hon ut ihop med Ingalena Klenell på Kristinehamns Konstmuseum, ”Mörker Mörka Mörkt Kristaller”. Stipendier i urval: Eric Ericsons Stiftelse och Fredrik Roos konstnärsfond 2008, Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium 2012. Hon finns representerad på bland annat Göteborgs Stad och Värmlands läns landsting.

Utan titelMaria Q Brising – Utan titel

 
Peter Eccher är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm, hans senaste separatutställning var CLAIROBSKYR på Galleri Konstepidemin 2014. Han har flertalet utställningar bakom sig både nationellt och internationellt. Både hans konst och texter har publicerats i tidskrifter och antologier. Han är representerad vid bland annat Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Statens Konstråd. Stipendier i urval: Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2-årigt 2013 och Göteborgs Kulturstipendium 2014.

Peter Eccher: FJORTON: andelen svenskar i procent som svarat jakande på frågan om de "Känt det som om Du verkligen var i kontakt med någon efter döden".

Peter Eccher – FJORTON: andelen svenskar i procent som svarat jakande på frågan om de ”Känt det som om Du verkligen var i kontakt med någon efter döden”.

 

Mikael Olofsson har som bildkonstnär tjugotalet utställningar bakom sig, senast ”ur Erotica” på Luleå konsthall sommaren 2015. Han har sedan tidigt nittiotal också varit verksam som konstkritiker, främst i Göteborgs Posten. Stipendier i urval: Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium 2001 – 2002 & 2006 – 2007; Bengt Harald Evers treåriga arbetsstipendium, utdelat av Kungliga Konstakademien 2013 – 2015. Representerad bland annat på Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd.

Mikael Olofsson - Ektoplasma

Mikael Olofsson – Ektoplasma

Vårutställning

För fjärde året i rad hakar vi på en av de största folkliga konsthelgerna i landet och arrangerar en storslagen utställning med fler än 90 deltagande konstnärer.

Utställningen är öppen 12-16 övriga dagar i påsk och pågår t.o.m. 17 april.

Varmt välkomna!

Bland de deltagande konstnärerna finns: Alina Vergnano, Alexander Skats, Alexandra Kern, Amanda Björk, Amanda Karlsson, Andrea Damp, Andreas Braun, Andreas R Andersson, Antonio Sognasoldi, Annette Folkedotter, Andreas Korsár, Anna Carlsson, Anne Pira, Anne-Sofie Claesson, Andreas Braun, Bo Melin, Carin Blücher, Beate Höing, Beatrice Marklund, Birgitta Wikström, Börje Almqvist, Camilla Engman, Camilla Ling, Carolina Falkholt, Christina Skårud, Chia Chu Yia, Christian Dumky, Cornelia Ferm, Dan Perrin, Daniel Grizelj, David Andersson, Ekta, Elin Brissman, Elin Elfström, Elisabeth Frieberg, Eric Magassa, Erik Lagerwall, Erik Kihlbaum, Ewa Brodin, Ewa Wilms, Fredrik Åkum, Gesa Lange, Gabriele Basch, Gustav Sparr, Hanna Andresson, Hendrik Zeitler, Jerry Williams, Jakob Hurtig, Joakim Stampe, Joakim Ojanen, Jakob Ojanen, Jens Patric Svensson, Johannes Brander, Juri Markula, Jukka Korkeila, Josef Alexandersson, Karl Ceder, Kjellåke Gerinder, Krister Kennedy, Lars Åsling, Leo Serck-Hanssen, Linda Pedersen, Dorota Lukianska, Marie Dahlstrand, Marianne Markvad, Martin Formgren, Martin Hultén, Martin Solymar, Matilda Enegren, Mette Wide, Malin Lager, Maria Lindberg, Marie Holmgren, Mats Stammarnäs, Mikael Fagerlund, Monica Englund, Nils-Erik Mattsson, Nina Nilsson, Ola Åstrand, Olli Piippo, Oscar Ramos, Oskar Nilsson, Olle Schmidt, Olli Piippo, Otto Mogren, Patrik Bengtsson, Peter Johansson, Peter Hallberg, Petter Kreuger, Pia Mauno, Rebecka Bebben Andresson, Rebecka Burkhalter, Roger Metto, Samira Englund, Sara Nilsson, Stefan Karlsson, Therése Hurtig, Thomas Zornat, Tommy Sveningsson, Tobias Törnqvist, Tommy Hilding, Ulla-Stina Wikander, Ulla Gabrielsson, Sara Möller, Stina Östberg, Tove Kleist, Tom Bogaard, Tomas Ferm, Ylva Carlgren, Åsa Norberg & Jennie Sundén, Åsa Holmlund

Fredrik Åkum – Endless Hunt

Vi är glada över att presentera Fredrik Åkums första soloutställning i Göteborg sedan han tog sin masterexamen i fri konst på Akademin Valand 2013.

I utställningen Endless Hunt visar Fredrik Åkum  målningar ur två nya serier. Serien Carvings (2015-2016) föreställer inristningar i trädstammar, hämtade från olika platser där människor ristat in bokstäver eller huggit i barken i tristess. Barken har sedan läkt och meddelandena har omvandlats till teckningar istället för läsliga meddelanden.

Åkums arbete kretsar kring förvrängning, avbildning, bootlegs, fanzines och artist books. Utgångspunkten är ofta fotografiska material som omtolkas och förskjuts till måleri. Tematiskt kretsar arbetet kring det oåtkomliga, icke-upplevda, längtan och förlust. Utställningens andra del består av serien Shirt (2015-2016) vars förlagor härrör från ett tidigare verk som på olika sätt har bearbetats i kopiatorer. Målningarna blir en slags viskningslek där den ursprungliga förlagan sedan länge är åsidosatt.

I och med utställningen på Galleri Thomassen släpps även publikationen Endless Hunt (Bootleg) (2015) som finns tillgänglig på galleriet i limiterad utgåva.
Fredrik Åkum (f. 1987) bor och arbetar i Göteborg. 2013 tog han sin masterexamen i fri konst vid Akademin Valand och har sedan dess ställt ut i Sverige och utomlands. Tillsammans med konstnären och curatorn Jacob Hurtig är han medgrundare till fanzineprojektet Jarko som samlar, publicerar och ställer ut fanzines med konstinriktning. Själv har han publicerat och medverkat i ett 30-tal publikationer de senaste åren. Åkum är representerad av Gallery Steinsland Berliner i Stockholm. Hans verk finns i samlingar i Asien, Europa och USA samt på ett flertal offentliga platser i Sverige.
www.fredrikakum.com

Jakob Ojanen – color off

Vi är glada över att presentera Jakob Ojanens första soloutställning på galleriet.

Jakob Ojanens utställning color off kretsar kring det som inte är tydligt, det suddiga och det borttänkta. Det perifera runt om i våran urbana omgivning. Det som påstår sig vara inget men ändå påminner om något. Målningar av ingenting: en paradox eller en oxymoron?

Jakob Ojanen (f.1980) är född i Västerås. Han arbetar och bor i Stockholm. 2008 tog Ojanen sin Magister i Konst (MFA) på Konstfack. Efter skolan har han fått ett flertal stipendier såsom Bærtling-stiftelsens stipendium 2009 och  Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium 2014. Jakob Ojanen har bland annat ställt ut på Västerås Konstmuseum, Fotografiska, SPG (Susanne Pettersson Gallery) och Galleri Anna Thulin. Verk finns bland annat representerade i samlingarna på Västerås Konstmuseum, Statens konstråd, Åbergs museum och i privata samlingar.
www.jakobojanen.com

Ewa Brodin – Kammarspel / Bent Holstein – From the Devil’s Pond

Ewa Brodin

 

Ewa Brodin – Kammarspel

Startpunkten för Ewa Brodins utställning Kammarspel är en målning av Fra Angelico där ett förlorat ben ersätts av någon annans – det förlorade och dess ersättare.
Utställningen rör sig kring speglingar och utseende, att vara nästintill, kopian äger sin magi. Verkens fåtal element sätter igång ett spel på den begränsade yta som är målningens, för att sväva ut i rum som står beredda.

Ewa Brodin (f.1954) bor och arbetar i Göteborg. Hon är utbildad på Konsthögskolan Valand 1980-85 och Konstakademin i Köpenhamn 1983-84. Grupp- och soloutställningar samt projekt i urval: Konstepidemin Blå Huset (2015), Kungsbacka Konsthall (2015), Ringöns Konsthall (2015), Bageriet, Konstepidemin (med Maria Lindberg) (2015), Galleri Konstepidemin (2012), Göteborgs Konstmuseum (2010), Galleri Oijens (2009, 2006, 2001), Skövde Konsthall (2001), Ystads Konstmuseum (1997), Skövde Konsthall, 1995. Hennes arbeten finns representerade på bland annat Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Kalmar Konstmuseum, Skövde Konstmuseum samt ett flertal kommuner och landsting.

Ewa Brodin har en lång pedagogisk erfarenhet och arbetar sedan 2001 som lärare i måleri på Göteborgs Konstskola. Hon har även varit tf. professor samt lektor i fri konst på Konsthögskolan Valand 1995-2000 samt handledare på HDK och lektor på Högskolan för fotografi och film.

 

 

Bent Holstein - FROM THE DEVILS POND-TORTUGAS, 100x140cm 2015

FROM THE DEVILS POND-TORTUGAS, 100x140cm 2015

Bent Holstein – From the Devil’s Pond

”Little Tortugas – en ö söder om Kuba, är en av de märkligaste platser jag har varit på. En korallö ca 5 km lång och två kilometer bred, med ett korallrev på ön och vita stränder; ett vykort-paradis. Men vykortet bleknade snart. Den ursprungliga befolkningen bestod av ca 30 personer. Inflyttarna var huvudsakligen vita sydafrikaner som hade flytt sitt land, de var inte entusiastiska över black power. Ett sällsynt gäng otäcka, storskrytande typer.
Det hade inte regnat på tre år och därför kom allt färskt vatten med tankfartyg. Resultatet blev att lagunen innanför revet torkade ut till ett lerträsk, bestrött med träd och drivved som hade spolats ut från sydamerikanska floder.
Det allmänna intrycket var att det var en farlig, nästan hotfull plats. Lokalbefolkningen kallade lagunen för The Devil’s Pond.
De vita lerbankarna som var livsfarliga att gå på och de solblekta trädstammarna gjorde ett starkt intryck. Jag visste att dessa kunde användas i min bildvärld.
Jag tillbringade de första dagarna med att ta en hel del fotografier, lyckligtvis. Efter tre dagar kom regnet och vattnet i lagunen steg mer än en meter. De vita stammarna drunknade och träsket förvandlades till en fredlig lagun. ”
Bent Holstein, 2016

Bent Holstein (f. 1942) bor och arbetar i Köpenhamn. Bent Holstein har visat sitt arbete i ett stort antal utställningar på gallerier och institutioner i Danmark och utomlands.  Han har haft soloutställningar på bland annat CCA Andraxt, Mallorca (2014) och Mark Rothko Art Center, Lettland (2015). Han är representerad på ett flertal museer och i större samlingar såsom Moderna Museet, Stockholm, Guan Shanyue Art Museum, Kina, SMK, Köpenhamn, JP Morgan Chase konstsamling och Deutsche Bank Collection.

Jukka Korkeila – Infinity Injected / Teemu Mäenpää – Paintings

Jukka Korkeila – Infinity Injected
Last summer I moved from Berlin to a small German village called Stockheim, in Glauburg, Hessen, some 40 kilometres northeast of Frankfurt am Main. Now I have my studio on the top floor of an old inn, “Wirtshaus“ and from my studio window I can see fields and forests, sunsets and church towers, wild cows, storks, falcons. Hessen is the Tuscany of Germany. The heart of Germany has healing beauty.
All what you or I do affects others. Every human being is connected to each other. All of humanity is connected by a vast network. And I’m not talking about social media here, but I’m talking about the network that is as old as mankind. This network operates at all levels of human existence. The apparent isolation of human beings does not exist. No man is an island. When I am alone in my studio, physically, I am still among others, spiritually. This is the larger context of my work. Also the surroundings in which I work, start to change the work, that I do. So, is my work changing gradually or rather drastically? A friend paid a visit to my studio and he commented of the new works: “this looks like an explosion”. So, maybe a new painting universe of mine has been born? A silent and unseen painting Big Bang in a studio in Oberhessen? Who knows but I can also see the remnants of an explosion and the painting particles, which are travelling to different directions. The new universe creates new species. Some of these painting species will continue their lives, but some of them are not capable of living. Time will tell, what will survive in this painting universe and is viable enough to reflect the forces of life.
Another aspect and context, that lies behind my life and work is LOVE. It is a great privilege to live in a loving environment and conditions. The task of a human being is to receive and give love. The task of an artist is to be a channel of love. It is a difficult task and sometimes nearly impossible, but I have to try, like everybody else, to be the channel of love in my work and life. Nobody survives without love.
The Infinity Injected lies in the hidden interconnectedness and oneness of everything. It is like a reflection of the universe in a teardrop.
From Germany with love,
Jukka Korkeila

Jukka Korkeila är född 1968 i Hämeenlinna, Finland. Han bor och arbetar i Stockheim, Tyskland och i Helsingfors. Korkeila är utbildad inom både arkitektur, inredningsdesign och möbeldesign innan han studerade konst på Finnish Academy of Fine Arts och på Berlin University of the Arts under 90-talet. Korkeila har haft ett stort antal utställningar både internationellt och nationellt. Han har bland annat visat sitt arbete på Gallery Kalhama & Piippo Contemporary, Helsingfors,
Gangurin/The Corridor, Reykjavik, Galerie M+R Fricke, Berlin, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn och Moderna Museet, Stockholm. Infinity Injected är Jukka Korkeilas andra soloutställning på Galleri Thomassen.

 

Teemu Mäenpää – Paintings
”I love portraits, I love classical compositions. But I’m happy when things go a little bit deeper.
Through dreams and beyond, finding its way back to ”normality” and joy of life.”
Teemu Mäenpää

Teemu Mäenpää är född 1977. Han bor och arbetar i Tampere Finland. Mäenpää är utbildad på Academy of fine arts i Helsingfors 2002-2008.

Teemu Maenpaa - Sketch of a mess, akryl och tusch, 150x110 cmTeemu Maenpaa – Sketch of a mess, akryl och tusch, 150×110 cm

Peter Johansson – Skånska byar och städer / Dan Perrin

Tomelilla, Peter Johansson 2015, trägravyr

 

Peter Johansson – Skånska byar och städer

Peter Johansson betecknar sitt tidiga konstnärskap som en 25-årig forskningsresa genom svenskheten. I skulpturer och installationer har han ohejdat och framgångsrikt tagit itu med omhuldade svenska företeelser som exempelvis dalahästar, falukorv, folkdans och röda stugor.
Sedan 1990 har han arbetat med de komiskt traumatiska upplevelser som uppväxten i 60- och 70-talets Dalarna gett. Dalarna är landskapet i hjärtat av Sverige som sedan slutet av 1800-talet varit det nationalromantiska ansikte som visats upp som genuint svenskt och samtidigt exploaterats av turistindustrin med djävulsk precision.
Med en far som var kurbits- och kyrkomålare och en mor som drev en våffelstuga på Sälenfjället för skidturister, kan man säga att Johanssons konst är insyltat självironisk och prövar gränsen mellan vad som anses vara god konst och kitsch.
Under senare år har han alltmer riktat sitt arbete mot liknande företeelser i andra kulturer.
”Framförallt vill jag att min konst ska angå många människor genom att vara fysisk, direkt och visuell. Gärna också skrattretande”, säger Peter Johansson själv.
I utställningen på Galleri Thomassen i Göteborg riktas blicken till den nuvarande hemvisten Skåne.

Peter Johansson är född i Sälen 1964. Han bor och arbetar i Malmö. Peter Johansson har haft ett stort antal utställningar i Sverige och internationellt.

Akvarium, arkivarium, Dan Perrin

Dan Perrin
Dan Perrin arbetar med måleri. Verken är lekfullt sammansatta och har ett lustfyllt förhållande till färg och form. Målningarna rymmer både känslor av ångest och humor. Motiven är ofta porträtt, landskap eller stilleben och är i sig inspirerade av måleri, skulptur, film, musik, litteratur m.m.
I utställningen presenteras ett antal verk tillkomna under de senaste två åren såsom ett par större psykedeliska landskapsmålningar samt en serie målningar i vilka konstnären har sökt ett primitivt uttryck. Motivet har då ristats in i den våta oljefärgen.

Dan Perrin är född 1963 i Stockholm. Han bor och arbetar i Göteborg och utbildad vid Konsthögskolan Valand 1991-1996. Perrin har visat sitt arbete på bland annat Luleå Konsthall 2014, Galleri 54 2011, Göteborgs konstmuseum 2010 och Vänersborgs konsthall 2010. Utställningen är Perrins andra på galleriet.

Erik Berglin – G.A.C.G.A.S / Ekta – Failures & Unknowns

Erik Berglin – G.A.C.G.A.S

Den Göteborgsbaserade konstnären Erik Berglin utmärker sig med sitt speciella sätt att arbeta med fotografi. I utställningen G.A.C.G.A.S presenteras nya verk från två separata serier. Dels bildsviten Le Nouveau Naïveté som parafraserar idéer från den franska 60-tals rörelsen Le Nouveau Realism som gjorde readymades av nötta affischer. I Berglins tappning utgår han från bilder av slitna fasader som han fotograferat runt om i världen. Dessa bilder har sedan genomgått en delvis slumpmässig men även utstuderad process i vilken flera motiv fogats samman till enhetliga bilder.

Den andra bildsviten Total_System_Failure innehåller flera olika uttryck och har växt fram under flera år. Samtliga bilder utgår från de okontrollerade defekter som ofta benämns som Glitches, en term vars ursprung kommer från tyskans glitschig som betyder hal eller halkigt. Termen används för att beskriva ett oväntat tekniskt problem som resulterar i en estetiskt tilltalande effekt. En glitsch uppstår okontrollerat i mjukvaran men har blivit så populär att det numera görs programvaror som försöker återskapa dessa digitala skönhetsfläckar. Med serien Total_System_Failure vidgas de estetiska föreställningar om vad en glitch kan vara och hur den kan se ut.

Berglins konstnärskap är mångfacetterat, överraskande och söker alltid nya vägar för att producera visuellt material och tänja på fotografins gränser. Hans verk tar tillvara enkla och tillsynes obetydliga tekniker såväl som de allra mest komplicerade. Detta kan innebära att han använder appar på telefonen eller att han missbrukar befintliga koder inom programvaror som Photoshop eller låter skriva egna algoritmer som autonomt producerar fotografiskt material inom de ramar som han satt upp. Han förhåller sig till datorn som en samarbetspartner som tar de estetiska besluten medan han själv tar de konceptuella.

Erik Berglin är född 1980 i Sundsvall. Han bor och arbetar i Göteborg. Under de senaste åren har han visat sitt arbete på bland annat Mulherin+Pollard och 319 Scholes, New York, Kulturhuset, Stockholm och Sundsvalls museum.

 

Ekta

 

Ekta – Failures & Unknowns

”The world is divided into two categories: failures and unknowns”
Francis Picabia

”Under det senaste halvåret har jag målat 45 väggmålningar utomhus. De flesta utan tillstånd. Vetskapen om att den kommer att tvättas bort eller målas över känns bra – jag tycker om flyktigheten, det gör att fokus hamnar på själva handlingen. Därför har jag även börjat måla över mina egna målningar. Jag har funnit en trygghet i den lösningen, för plötsligt blir misslyckandet inte lika farligt. Tvärtom – det blir misslyckandet som för mig framåt.”

Ekta (Daniel Götesson) är född 1978 i Falkenberg. Han bor och arbetar i Göteborg. Han har de senaste åren deltagit i utställningar på gallerier och institutioner i Sverige och utomlands. Han har bland annat visat sitt arbete på Fullersta Gård, Stockholm, Artmossphere Biennale, Moskva, Röda Sten Konstall, Göteborg, Somerset House, London och Mini Galerie, Amsterdam.

 

NYHETSBREV

GALLERI THOMASSEN etablerades 1990 i centrala Göteborg. Galleriets strategi är att visa det bästa från den aktuella konstscenen. Vi arbetar långsiktigt med framstående samtida konstnärer i Sverige, övriga Skandinavien samt Berlin. Samtidigt vill vi även främja yngre konstnärer på väg upp. Detta sker i x-rummet – ett forum för ny och spännande konst. Varje år erbjuder vi ett varierat program med 9 – 11 separatutställningar.

 

Paul Thomassen

031-81 19 92

070-497 72 22

paul@gallerithomassen.se

Götabergsgatan 32

41 134 Göteborg

ÖPPETTIDER

TISDAG – TORSDAG

12:00 – 18:00

FREDAG – LÖRDAG

12:00 – 16:00

SÖNDAG

12:00 – 15:00

Sommaruppehåll. Endast öppet enligt överenskommelse. Vi öppnar igen den 16 augusti.

KONSTNÄRER