NYHETER

Recension av Erik Berglin – G.A.C.G.A.S

Läs Kunstkritikk’s recension av Erik Berglins utställning G.A.C.G.A.S här.

 

”Utställningen på Galleri Thomassen i Göteborg är det bästa jag sett av Berglin sedan genombrottet Iconoclashes (2013)”

Recension av Monica Englund – Mina madrigaler

Läs Göteborgs-Postens recension av Monica Englunds utställning Mina madrigaler här.

Intervju med Joakim Ojanen

Joakim Ojanen har blivit intervjuad av konstmagasinet C-Print. Läs hela intervjun här.

 

”Ninety per cent of the times, I work very freely. I might scribble down things on a tiny sheet of paper but often I let details unfold while working. Generally when I work with clay, I enter a flow which results in unexpected shapes.”

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR

Ewa Brodin – Kammarspel / Bent Holstein – From the Devil’s Pond

Ewa Brodin

 

Ewa Brodin – Kammarspel

Startpunkten för Ewa Brodins utställning Kammarspel är en målning av Fra Angelico där ett förlorat ben ersätts av någon annans – det förlorade och dess ersättare.
Utställningen rör sig kring speglingar och utseende, att vara nästintill, kopian äger sin magi. Verkens fåtal element sätter igång ett spel på den begränsade yta som är målningens, för att sväva ut i rum som står beredda.

Ewa Brodin (f.1954) bor och arbetar i Göteborg. Hon är utbildad på Konsthögskolan Valand 1980-85 och Konstakademin i Köpenhamn 1983-84. Grupp- och soloutställningar samt projekt i urval: Konstepidemin Blå Huset (2015), Kungsbacka Konsthall (2015), Ringöns Konsthall (2015), Bageriet, Konstepidemin (med Maria Lindberg) (2015), Galleri Konstepidemin (2012), Göteborgs Konstmuseum (2010), Galleri Oijens (2009, 2006, 2001), Skövde Konsthall (2001), Ystads Konstmuseum (1997), Skövde Konsthall, 1995. Hennes arbeten finns representerade på bland annat Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Kalmar Konstmuseum, Skövde Konstmuseum samt ett flertal kommuner och landsting.

Ewa Brodin har en lång pedagogisk erfarenhet och arbetar sedan 2001 som lärare i måleri på Göteborgs Konstskola. Hon har även varit tf. professor samt lektor i fri konst på Konsthögskolan Valand 1995-2000 samt handledare på HDK och lektor på Högskolan för fotografi och film.

 

Bent Holstein - FROM THE DEVILS POND-TORTUGAS, 100x140cm 2015

FROM THE DEVILS POND-TORTUGAS, 100x140cm 2015

Bent Holstein – From the Devil’s Pond

”Little Tortugas – en ö söder om Kuba, är en av de märkligaste platser jag har varit på. En korallö ca 5 km lång och två kilometer bred, med ett korallrev på ön och vita stränder; ett vykort-paradis. Men vykortet bleknade snart. Den ursprungliga befolkningen bestod av ca 30 personer. Inflyttarna var huvudsakligen vita sydafrikaner som hade flytt sitt land, de var inte entusiastiska över black power. Ett sällsynt gäng otäcka, storskrytande typer.
Det hade inte regnat på tre år och därför kom allt färskt vatten med tankfartyg. Resultatet blev att lagunen innanför revet torkade ut till ett lerträsk, bestrött med träd och drivved som hade spolats ut från sydamerikanska floder.
Det allmänna intrycket var att det var en farlig, nästan hotfull plats. Lokalbefolkningen kallade lagunen för The Devil’s Pond.
De vita lerbankarna som var livsfarliga att gå på och de solblekta trädstammarna gjorde ett starkt intryck. Jag visste att dessa kunde användas i min bildvärld.
Jag tillbringade de första dagarna med att ta en hel del fotografier, lyckligtvis. Efter tre dagar kom regnet och vattnet i lagunen steg mer än en meter. De vita stammarna drunknade och träsket förvandlades till en fredlig lagun. ”
Bent Holstein, 2016

Bent Holstein (f. 1942) bor och arbetar i Köpenhamn. Bent Holstein har visat sitt arbete i ett stort antal utställningar på gallerier och institutioner i Danmark och utomlands.  Han har haft soloutställningar på bland annat CCA Andraxt, Mallorca (2014) och Mark Rothko Art Center, Lettland (2015). Han är representerad på ett flertal museer och i större samlingar såsom Moderna Museet, Stockholm, Guan Shanyue Art Museum, Kina, SMK, Köpenhamn, JP Morgan Chase konstsamling och Deutsche Bank Collection.

Jukka Korkeila – Infinity Injected / Teemu Mäenpää – Paintings

Jukka Korkeila – Infinity Injected
Last summer I moved from Berlin to a small German village called Stockheim, in Glauburg, Hessen, some 40 kilometres northeast of Frankfurt am Main. Now I have my studio on the top floor of an old inn, “Wirtshaus“ and from my studio window I can see fields and forests, sunsets and church towers, wild cows, storks, falcons. Hessen is the Tuscany of Germany. The heart of Germany has healing beauty.
All what you or I do affects others. Every human being is connected to each other. All of humanity is connected by a vast network. And I’m not talking about social media here, but I’m talking about the network that is as old as mankind. This network operates at all levels of human existence. The apparent isolation of human beings does not exist. No man is an island. When I am alone in my studio, physically, I am still among others, spiritually. This is the larger context of my work. Also the surroundings in which I work, start to change the work, that I do. So, is my work changing gradually or rather drastically? A friend paid a visit to my studio and he commented of the new works: “this looks like an explosion”. So, maybe a new painting universe of mine has been born? A silent and unseen painting Big Bang in a studio in Oberhessen? Who knows but I can also see the remnants of an explosion and the painting particles, which are travelling to different directions. The new universe creates new species. Some of these painting species will continue their lives, but some of them are not capable of living. Time will tell, what will survive in this painting universe and is viable enough to reflect the forces of life.
Another aspect and context, that lies behind my life and work is LOVE. It is a great privilege to live in a loving environment and conditions. The task of a human being is to receive and give love. The task of an artist is to be a channel of love. It is a difficult task and sometimes nearly impossible, but I have to try, like everybody else, to be the channel of love in my work and life. Nobody survives without love.
The Infinity Injected lies in the hidden interconnectedness and oneness of everything. It is like a reflection of the universe in a teardrop.
From Germany with love,
Jukka Korkeila

Jukka Korkeila är född 1968 i Hämeenlinna, Finland. Han bor och arbetar i Stockheim, Tyskland och i Helsingfors. Korkeila är utbildad inom både arkitektur, inredningsdesign och möbeldesign innan han studerade konst på Finnish Academy of Fine Arts och på Berlin University of the Arts under 90-talet. Korkeila har haft ett stort antal utställningar både internationellt och nationellt. Han har bland annat visat sitt arbete på Gallery Kalhama & Piippo Contemporary, Helsingfors,
Gangurin/The Corridor, Reykjavik, Galerie M+R Fricke, Berlin, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn och Moderna Museet, Stockholm. Infinity Injected är Jukka Korkeilas andra soloutställning på Galleri Thomassen.

 

Teemu Mäenpää – Paintings
”I love portraits, I love classical compositions. But I’m happy when things go a little bit deeper.
Through dreams and beyond, finding its way back to ”normality” and joy of life.”
Teemu Mäenpää

Teemu Mäenpää är född 1977. Han bor och arbetar i Tampere Finland. Mäenpää är utbildad på Academy of fine arts i Helsingfors 2002-2008.

Teemu Maenpaa - Sketch of a mess, akryl och tusch, 150x110 cmTeemu Maenpaa – Sketch of a mess, akryl och tusch, 150×110 cm

Peter Johansson – Skånska byar och städer / Dan Perrin

Tomelilla, Peter Johansson 2015, trägravyr

 

Peter Johansson – Skånska byar och städer

Peter Johansson betecknar sitt tidiga konstnärskap som en 25-årig forskningsresa genom svenskheten. I skulpturer och installationer har han ohejdat och framgångsrikt tagit itu med omhuldade svenska företeelser som exempelvis dalahästar, falukorv, folkdans och röda stugor.
Sedan 1990 har han arbetat med de komiskt traumatiska upplevelser som uppväxten i 60- och 70-talets Dalarna gett. Dalarna är landskapet i hjärtat av Sverige som sedan slutet av 1800-talet varit det nationalromantiska ansikte som visats upp som genuint svenskt och samtidigt exploaterats av turistindustrin med djävulsk precision.
Med en far som var kurbits- och kyrkomålare och en mor som drev en våffelstuga på Sälenfjället för skidturister, kan man säga att Johanssons konst är insyltat självironisk och prövar gränsen mellan vad som anses vara god konst och kitsch.
Under senare år har han alltmer riktat sitt arbete mot liknande företeelser i andra kulturer.
”Framförallt vill jag att min konst ska angå många människor genom att vara fysisk, direkt och visuell. Gärna också skrattretande”, säger Peter Johansson själv.
I utställningen på Galleri Thomassen i Göteborg riktas blicken till den nuvarande hemvisten Skåne.

Peter Johansson är född i Sälen 1964. Han bor och arbetar i Malmö. Peter Johansson har haft ett stort antal utställningar i Sverige och internationellt.

Akvarium, arkivarium, Dan Perrin

Dan Perrin
Dan Perrin arbetar med måleri. Verken är lekfullt sammansatta och har ett lustfyllt förhållande till färg och form. Målningarna rymmer både känslor av ångest och humor. Motiven är ofta porträtt, landskap eller stilleben och är i sig inspirerade av måleri, skulptur, film, musik, litteratur m.m.
I utställningen presenteras ett antal verk tillkomna under de senaste två åren såsom ett par större psykedeliska landskapsmålningar samt en serie målningar i vilka konstnären har sökt ett primitivt uttryck. Motivet har då ristats in i den våta oljefärgen.

Dan Perrin är född 1963 i Stockholm. Han bor och arbetar i Göteborg och utbildad vid Konsthögskolan Valand 1991-1996. Perrin har visat sitt arbete på bland annat Luleå Konsthall 2014, Galleri 54 2011, Göteborgs konstmuseum 2010 och Vänersborgs konsthall 2010. Utställningen är Perrins andra på galleriet.

Erik Berglin – G.A.C.G.A.S / Ekta – Failures & Unknowns

Erik Berglin – G.A.C.G.A.S

Den Göteborgsbaserade konstnären Erik Berglin utmärker sig med sitt speciella sätt att arbeta med fotografi. I utställningen G.A.C.G.A.S presenteras nya verk från två separata serier. Dels bildsviten Le Nouveau Naïveté som parafraserar idéer från den franska 60-tals rörelsen Le Nouveau Realism som gjorde readymades av nötta affischer. I Berglins tappning utgår han från bilder av slitna fasader som han fotograferat runt om i världen. Dessa bilder har sedan genomgått en delvis slumpmässig men även utstuderad process i vilken flera motiv fogats samman till enhetliga bilder.

Den andra bildsviten Total_System_Failure innehåller flera olika uttryck och har växt fram under flera år. Samtliga bilder utgår från de okontrollerade defekter som ofta benämns som Glitches, en term vars ursprung kommer från tyskans glitschig som betyder hal eller halkigt. Termen används för att beskriva ett oväntat tekniskt problem som resulterar i en estetiskt tilltalande effekt. En glitsch uppstår okontrollerat i mjukvaran men har blivit så populär att det numera görs programvaror som försöker återskapa dessa digitala skönhetsfläckar. Med serien Total_System_Failure vidgas de estetiska föreställningar om vad en glitch kan vara och hur den kan se ut.

Berglins konstnärskap är mångfacetterat, överraskande och söker alltid nya vägar för att producera visuellt material och tänja på fotografins gränser. Hans verk tar tillvara enkla och tillsynes obetydliga tekniker såväl som de allra mest komplicerade. Detta kan innebära att han använder appar på telefonen eller att han missbrukar befintliga koder inom programvaror som Photoshop eller låter skriva egna algoritmer som autonomt producerar fotografiskt material inom de ramar som han satt upp. Han förhåller sig till datorn som en samarbetspartner som tar de estetiska besluten medan han själv tar de konceptuella.

Erik Berglin är född 1980 i Sundsvall. Han bor och arbetar i Göteborg. Under de senaste åren har han visat sitt arbete på bland annat Mulherin+Pollard och 319 Scholes, New York, Kulturhuset, Stockholm och Sundsvalls museum.

 

Ekta

 

Ekta – Failures & Unknowns

”The world is divided into two categories: failures and unknowns”
Francis Picabia

”Under det senaste halvåret har jag målat 45 väggmålningar utomhus. De flesta utan tillstånd. Vetskapen om att den kommer att tvättas bort eller målas över känns bra – jag tycker om flyktigheten, det gör att fokus hamnar på själva handlingen. Därför har jag även börjat måla över mina egna målningar. Jag har funnit en trygghet i den lösningen, för plötsligt blir misslyckandet inte lika farligt. Tvärtom – det blir misslyckandet som för mig framåt.”

Ekta (Daniel Götesson) är född 1978 i Falkenberg. Han bor och arbetar i Göteborg. Han har de senaste åren deltagit i utställningar på gallerier och institutioner i Sverige och utomlands. Han har bland annat visat sitt arbete på Fullersta Gård, Stockholm, Artmossphere Biennale, Moskva, Röda Sten Konstall, Göteborg, Somerset House, London och Mini Galerie, Amsterdam.

 

MONICA ENGLUND / ÅSA HOLMLUND

I utställningen ”Mina Madrigaler. Visiter i okända rum” har Monica Englund utgått från fragmentet. Efter att under många år ha arbetat som fotograf övergav hon mörkrummet och började arbeta med collage. På kartong som bearbetats, målats och ristats byggs bilderna upp av både egna fotografier och andras bilder, tapet, diverse papper och textil. Ett enskilt fragment leder vidare till nästa i en helt analog process för att tillslut få sin slutgiltiga form.

Monica Englund är född i Sundsvall, uppvuxen i Skellefteå och bor i Göteborg. Under de senaste åren har hon deltagit i utställningar på bland annat Hasselblad Center i Göteborg, Göteborgs Konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm.
Åsa Holmlunds träskulpturer är figurativa och ofta bemålade. Arbetet med att uttrycka och forma något i trä är en långsam process, något som skapar motstånd men även tid för reflektion. Holmlunds arbete har rötter i medeltiden och gestaltar det mänskliga uttrycket, både sårbart, grovt och mångfasetterat.

Åsa Holmlund är född i Västerbotten och bor och arbetar i Göteborg. Hon har tidigare visat sitt arbete på bland annat Hälsinglands museum, Göteborgs Konstförening och Härnösands Konsthall.

Läs recension av Monica Englunds utställning här.

 

Gabriele Basch / Gesa Lange – againandagainandagain

Gabriele Basch | siedlung I, 2015, Lack auf Papierschnitt, 133 x 190 cm (Photo: Marcus Schneider)

 

Gabriele Basch och Gesa Langes utställning på Galleri Thomassen kretsar kring begrepp såsom repetition och reducering.

I utställningen utforskas de oändliga möjligheter som uppstår då själva utförandet koncentreras till ett begränsat antal tekniker och material.

Gabriele Basch visar en serie storskaliga cut-outs i papper. Gesa Langes praktik uppehåller sig vid två olika material; blyerts och canvas.

I Annexet visar Daniela Bergschneider en ny installation, med bilder av arkitektoniskt mångfaldigande, som ger ytterligare en ingång till utställningens fokus på repetition.

Read in english (pdf)

 

Bergschneider,o.T., 2014, fabric, shibori, burnout, 220 x 120 x 30 cm

Daniela Bergschneider,o.T., 2014, fabric, shibori, burnout, 220 x 120 x 30 cm

 

Gesa Lange, ferma (image detail), 2015, pencil and graphite on canvas, 120 x 85 cm
Gesa Lange, ferma (image detail), 2015, pencil and graphite on canvas, 120 x 85 cm

 

Helena Roos – Total Kärlek

Helena Roos – Total Kärlek

Vernissage tisdag 11 augusti kl. 14 – 19

måleri-installation
punk! kärlek!
revolterande vardagsberättelser..
att bli trampad på tårna eller dragen i håret..
tappa tallriken i golvet..
gå vilsen i skogen
förlora en kärlek………
mm….

Helena Roos bor och arbetar i Göteborg. Hon har tidigare visat sina arbeten på bland annat Östersunds stadsmuseum 2014, Teckningsmuseet Laholm 2012 och Galleri Konstepidemin 2009.
www.helenaroos.com

Kl 16.00 Under vernissagen genomförs en performance av Carolina Falkholt med Gretchen som Carolina Falkholt.

Onsdag 12 augusti
Total Kärlek bjuder in konstnärerna Anna Carlson och familjen Fröberg för ett gästspel i utställningen!

18.15 – 20.00
MOON,EYE,SHINE AND TURN AROUND
Klara och Rakel Bergman Fröberg: gitarrer och elektronik. Dan Fröberg: elektronik. Trion framför en overklig version av ‘Space fell over us’, ett spår från deras nya lp, för vilken denna konsert även är en exklusiv release-spelning.

Före och efter konserten genomför Anna Carlson sin performance – TOMORROW NEVER DIES

PROGRAM PÅ GALLERIET UNDER KULTURKALASET

11-16 augusti
Helena Roos – Total Kärlek

Tisdag 11 augusti
16.00
Performance av Carolina Falkholt med Gretchen som Carolina Falkholt.

Gretchen – mer aktuell än någonsin. Genom att ta hem den åtråvärda titeln Miss Pride under Stockholm Pride 2015 och att medverka i Göteborgs Kulurkalas’ Kampanj, är Gretchen det hetaste namnet inom kultur och underhållning för tillfället. Den 15 hittar ni bland annat Gretchen på kungstorget som konferencier under Kulturkalaset men viktigare är samarbetet med Carolina Falkholt där gränsen mellan de båda kvinnliga urkrafterna suddas ut och de tar varandras skepnad.
Läs mer: https://www.facebook.com/events/863514290395420/

Onsdag 12 augusti
18.15 – 20.00
MOON,EYE,SHINE AND TURN AROUND
Klara och Rakel Bergman Fröberg: gitarrer och elektronik. Dan Fröberg: elektronik. Trion framför en overklig version av ‘Space fell over us’,  ett spår från deras nya lp, för vilken denna konsert även är en exklusiv release-spelning.

Före och efter konserten genomför Anna Carlson sin performance – TOMORROW NEVER DIES

13-15 augusti
19.00
KONTINUUM
Liveperformance med Rebecka Dahlkvist, Aiina Aïon och friimprovisationsjazztrion Dark Horse.
Läs mer: https://www.facebook.com/events/120968088237947/

Sara Möller – Växlande Molnighet

Beröringspunkten i Sara Möllers utställning Växlande Molnighet bygger på elementära idéer kring människans relation till naturen och den egna kroppen.
Genom en undersökande lek och ett intimt samspel med materialen framträder en lätt surrealistisk värld som ibland nuddar vid det banala. Tanken går till naturreligioner men likväl till naturromantiska drömmerier, om längtan tillbaka till naturen. En längtan efter det primitiva men samtidigt föraktet för den samma, -hur förhåller man sig till det faktum att man ska bli till mull.

Verken är av skulptural och bildlig art, där form och motiv kan liknas vid en sammansmältning av kropp och natur. Det är den brända leran som dominerar men också trä, textil och upphittade föremål har använts, likaså akvarellmåleri på papper har en nyckelroll i Sara Möllers utställning.

Sara Möller är född 1982 i Småland och verksam i Göteborg. Hon tog sin masterexamen i keramikkonst på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg år 2009. Sen dess har hon haft flertalet separatutställningar och 2013 tilldelades hon Beckers prestigefyllda Konstnärsstipendium, som resulterade i en stor utställning på Färgfabriken i Stockholm. Sara har varit en flitig deltagare i olika Artist-in-residence program runt om i Europa och 2012 var hon genom Konstnärsnämnden Iaspis ateljéstipendiat i London.

www.saramoller.com

Stina Östberg – Objet trouvé

I Stina Östbergs utställning visas bland annat filmen Objet trouvé och analoga diabildspel som är fotograferade under en resa till Mexiko. Utställningen utgår ifrån tankar om arbete, kopia, original och fragment. Hon använder sig av Youtubeklipp, sammansatt med sekvenser ur hennes tidigare filmarbeten, diabilder köpta på eBay, och ett skuggspel skapat av torkade växter. Östberg beskriver det som att hon i filmen Objet trouvé har vänt blicken mot den egna processen. Till skillnad från tidigare filmer då hon exempelvis har undersökt arbete och produktion med koppling till sjöfart och textilindustri.

”Kanske har jag gjort ett filmiskt retrospektiv genom att både använda mig av sekvenser från tidigare filmprojekt och eget arkivmaterial, varvat med både kända och för mig identitetslösa internetprofilers material. Delvis vänder jag blicken mot min egen (produktions)process, till skillnad från tidigare då jag exempelvis tittat på arbete och produktion med koppling till sjöfart och textilindustri.

Jag tror det kommer ur att jag har känt en form av tveksamhet inför samtidskonsten och mitt eget engagemang i politiska frågeställningar, i relation till att konsten ofta kan använda sig av likartade tillvägagångssätt som de den i någon mån vill kritisera. Även tankar i relation till min verksamhet som curator och livet på Internet har spelat in på utvecklingen i mitt arbete. Att skapa något genom att dela eller ”reblogga” andras material.”

>

NYHETSBREV

GALLERI THOMASSEN etablerades 1990 i centrala Göteborg. Galleriets strategi är att visa det bästa från den aktuella konstscenen. Vi arbetar långsiktigt med framstående samtida konstnärer i Sverige, övriga Skandinavien samt Berlin. Samtidigt vill vi även främja yngre konstnärer på väg upp. Detta sker i x-rummet – ett forum för ny och spännande konst. Varje år erbjuder vi ett varierat program med 9 – 11 separatutställningar.

 

Paul Thomassen

031-81 19 92

070-497 72 22

paul@gallerithomassen.se

Götabergsgatan 32

41 134 Göteborg

ÖPPETTIDER

TISDAG – TORSDAG

12:00 – 18:00

FREDAG – LÖRDAG

12:00 – 16:00

SÖNDAG

12:00 – 15:00

KONSTNÄRER