Maria Engholm

11 JAN

30x63x5 cm 2013

”Maria Engholms målningar är färgintensiva rumsliga variationer som hämtar sin form både från befintlig arkitektur och fiktiva rumsligheter. Hon samlar utsnitt och grafittifragment från gator i Köpenhamn, Berlin och New York. Engholm är i sitt arbete upptagen med rum i dubbel betydelse; både som faktiskt och mentalt rum.”

Maria Engholm bor och arbetar i Köpenhamn. Hon är utbildad på Danmarks Designskole i Köpenhamn med inriktning på Möbel och Rum, 2003-2007

<
>

Bilder från utställningen