Roger Metto på Uppsala Konstmuseum

I utställningen The Great Runaway på Uppsala konstmuseum visar Roger Metto och Lukas Göthman enskilda verk, men också nya gemensamma målningar och teckningar. Göthman och Metto har låtit sina olika konstnärskap och temperament mötas i en syntes där naturen, måleriet, närvaron, teckningen, synintrycken, minnesbilderna och världsbilderna är olika viktiga delar. 25 april – 24 maj Uppsala konstmuseum.

Läs mer på Uppsala konstmuseums hemsida. http://konstmuseum.uppsala.se/utstallningar1/the-great-runaway/

<
>