Erik Berglin – G.A.C.G.A.S / Ekta – Failures & Unknowns

29 OKT - 22 NOV, 2015 - Vernissage torsdag 29 oktober kl 17-20

Erik Berglin

Erik Berglin – G.A.C.G.A.S

Den Göteborgsbaserade konstnären Erik Berglin utmärker sig med sitt speciella sätt att arbeta med fotografi. I utställningen G.A.C.G.A.S presenteras nya verk från två separata serier. Dels bildsviten Le Nouveau Naïveté som parafraserar idéer från den franska 60-tals rörelsen Le Nouveau Realism som gjorde readymades av nötta affischer. I Berglins tappning utgår han från bilder av slitna fasader som han fotograferat runt om i världen. Dessa bilder har sedan genomgått en delvis slumpmässig men även utstuderad process i vilken flera motiv fogats samman till enhetliga bilder.

Den andra bildsviten Total_System_Failure innehåller flera olika uttryck och har växt fram under flera år. Samtliga bilder utgår från de okontrollerade defekter som ofta benämns som Glitches, en term vars ursprung kommer från tyskans glitschig som betyder hal eller halkigt. Termen används för att beskriva ett oväntat tekniskt problem som resulterar i en estetiskt tilltalande effekt. En glitsch uppstår okontrollerat i mjukvaran men har blivit så populär att det numera görs programvaror som försöker återskapa dessa digitala skönhetsfläckar. Med serien Total_System_Failure vidgas de estetiska föreställningar om vad en glitch kan vara och hur den kan se ut.

Berglins konstnärskap är mångfacetterat, överraskande och söker alltid nya vägar för att producera visuellt material och tänja på fotografins gränser. Hans verk tar tillvara enkla och tillsynes obetydliga tekniker såväl som de allra mest komplicerade. Detta kan innebära att han använder appar på telefonen eller att han missbrukar befintliga koder inom programvaror som Photoshop eller låter skriva egna algoritmer som autonomt producerar fotografiskt material inom de ramar som han satt upp. Han förhåller sig till datorn som en samarbetspartner som tar de estetiska besluten medan han själv tar de konceptuella.

Erik Berglin är född 1980 i Sundsvall. Han bor och arbetar i Göteborg. Under de senaste åren har han visat sitt arbete på bland annat Mulherin+Pollard och 319 Scholes, New York, Kulturhuset, Stockholm och Sundsvalls museum.

 

Ekta

 

Ekta – Failures & Unknowns

”The world is divided into two categories: failures and unknowns”
Francis Picabia

”Under det senaste halvåret har jag målat 45 väggmålningar utomhus. De flesta utan tillstånd. Vetskapen om att den kommer att tvättas bort eller målas över känns bra – jag tycker om flyktigheten, det gör att fokus hamnar på själva handlingen. Därför har jag även börjat måla över mina egna målningar. Jag har funnit en trygghet i den lösningen, för plötsligt blir misslyckandet inte lika farligt. Tvärtom – det blir misslyckandet som för mig framåt.”

Ekta (Daniel Götesson) är född 1978 i Falkenberg. Han bor och arbetar i Göteborg. Han har de senaste åren deltagit i utställningar på gallerier och institutioner i Sverige och utomlands. Han har bland annat visat sitt arbete på Fullersta Gård, Stockholm, Artmossphere Biennale, Moskva, Röda Sten Konstall, Göteborg, Somerset House, London och Mini Galerie, Amsterdam.

 

<
>

Bilder från utställningen