IN THE BELLY OF PAINTING – HANNALEENA HEISKA, RAUHA MÄKILÄ OCH CAMILLA VUORENMAA

16 SEPT - 8 OKT, 2017

camilla-vuorenmaa-hannaleena-heiska-rauha-makila2

Vi är glada över att presentera de finska konstnärerna Hannaleena Heiska, Rauha Mäkilä och Camilla Vuorenmaa i utställningen In the Belly of Painting.

In the Belly of Painting innehåller nya målningar av Heiska, Mäkilä och Vuorenmaa. Konstnärerna, som tidigare även arbetat i andra tekniker, har denna gång valt att endast fokusera på måleriet. Genom en pågående dialog och under besök i varandras ateljéer uppstod efterhand utställningens titel. De tre konstnärerna förenas i sin drivkraft att finna måleriets essens, det du som konstnär känner djupt nere i magen, magkänslan.

Hannaleena Heiskas arbete visades senast i Göteborg 2015 i en soloutställning på Göteborgs konstmuseum. Tidigare i år deltog de i utställningen Sensual Knowledge, curaterad av Mika Hannula, på Landskrona museum.

Hannaleena Heiskas nya målningar undersöker spelet mellan det abstrakta och figurativa. Bilderna kan associeras till kristallfyllda grottor och till det undermedvetna. De fragmentariska landskapen och ljuset som punkterar dem talar till vår fantasi och föreställningsförmåga. De figurativa målningarna innehåller en psykologisk spänning som är svår att sätta ord på. Heiska har under den senaste tiden undersökt begrepp och tankar krig multiversum, artificiell intelligens, framtiden och möjligheten av liv efter döden.

Rauha Mäkilä intresserar sig för hur det klumpiga, skönhet och det fula möts i måleriet och på duken. Hur färger interagerar med varandra och hur hennes eget förhållningssätt till olika måleritekniker skapar en variation av gester. Mäkilä är uppmärksammad för sina både komiska, coola och djupt allvarliga skildringar av populär- och ungdomskultur. Genom att utforska sina egna erfarenheter av omvärlden har hon gjort sitt dagliga liv till ett av sina ämnesområden.

Camilla Vuorenmaa presenterar en serie porträtt som har utförts med en kombination av måleri och ristande. För Vuorenmaa går ristandet att likna vid tecknandet och linjen är  viktig i hennes arbete. I de nya målningarna är människornas uttryck introvert medan deras sinnestillstånd gestaltas genom färgen och mönstren på ansikten, kläder och bakgrund. Harjoitus 1. Skildrar ett träningspass mellan två brottare vilket kan ses som en metafor för mellanmänskliga relationer.

Hannaleena Heiska, Untitled 2017, olja på mdf, 130 x 120 cm

Hannaleena Heiska – Untitled 2017 olja på mdf 130×120 cm.

Hannaleena Heiska
Hannaleena Heiska (f.1973 i Uleåborg) tog examen från Bildkonstakademin i Finland, avdelningen för Måleri 2006. 2011 nominerades hon till Ars Fennica. Heiska har visat sitt arbete internationellt på bland annat Espace Louis Vuitton Gallery, Tokyo 2012 samt på Biennalen i Peking 2010. Hösten 2017 deltar hon i Ural Industrial Biennale i Jekaterinburg, Ryssland. Heiskas arbeten finns representerade i flera offentliga samlingar såsom Göteborgs Konstmuseum, Kiasma i Helsingfors och EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

 

Rauha Mäkilä, I See You In my Sleep II, 2017, akryl, olja och sprayfärg på duk, 100 x 70 cmRauha Mäkilä – I See You In my Sleep II 2017 akryl olja och sprayfärg på duk 100×70 cm.

Rauha Mäkilä
Sedan sin examen från Bildkonstakademin i Finland 2007 har Rauha Mäkiläs (f.1980 i Helsingfors) arbete visats i ett antal solo- och grupputställningar runt om i Finland och internationellt, bland annat på Munch Gallery, New York, 2011, Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, USA, 2015, och EMMA – Esbo moderna konstmuseum, Finland, 2015. Mäkiläs verk finns representerade i betydande samlingar i Finland såsom Saastamoinen Foundation, Wihuri Foundation, och Kiasma. Mäkiläs senaste utställning på Helsinki Contemporary, Harmony, ägde rum 2015.

 

Practice1Camilla Vuorenmaa – Practise 1 painting and carving on woodheight 247 cm x width 180-cm. 2015-2016.

Camilla Vuorenmaa
Camilla Vuorenmaa (f.1979, Tammerfors) blev nyligen nominerad som kandidat till 2017 års Ars Fennica Art Award. Under 2015 tilldelades hon Fine Arts Academy of Finland Award och 2013 International Solo Award i den jurybedömda utställningen Spring Exhibition på Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn. I utnämningarna ingick soloutställningar på EMMA-Esbo moderna konstmuseum, Finland (2016) samt på Kunsthal Charlottenburg, (2014). Vourenmaas senaste utställning visades på Galleri Forum Box i Helsingfors i januari 2017.

 

Frame_logo_CAF_CMYK_Green

taike_tunnustiedostot_pysty_011_oikoluku

 

IN THE BELLY OF PAINTING – HANNALEENA HEISKA, RAUHA MÄKILÄ AND CAMILLA VUORENMAA

SEP 16 – OCT 8, 2017

Galleri Thomassen is pleased to present the Finnish artists Hannaleena Heiska, Rauha Mäkilä och Camilla Vuorenmaa in the exhibition In the Belly of Painting.

 In the Belly of Painting will feature recent paintings by Heiska, Mäkilä and Vuorenmaa. The artists have included other media beyond painting in their practice before, but this time they have all decided to focus solely on painting. Through their ongoing dialogue and during studio visits the title of the exhibition emerged. All three artists are connected by an urge to find the essence in painting, that thing that you feel deep in your stomach, in your belly, your gut.

Hannaleena Heiska’s works have most recently been seen in Gothenburg in her solo exhibition at Göteborgs konstmuseum in 2015. Earlier in 2017 they were all part of the exhibition Sensual Knowledge, curated by Mika Hannula, at Landskrona museum.

 Hannaleena Heiska’s new paintings play with the interaction of abstract and figurative. Associations of crystal caves and the subconscious arise. The splintered and fragmented landscapes and the light that punctures those spaces create an experience that feeds our imaginations. The figurative paintings have a psychological tension that is hard to put to words. Heiska has recently been exploring questions of multiverses, artificial intelligence, the future and possibility of life after death in her artistic practice.

Rauha Mäkilä is interested in how clumsiness, beauty and the ugly meet in the painterly trace and on the canvas. How colors interact and how her own attitude towards different painting techniques results in a variety of gestures. The artist is well known for her depiction of popular culture and youth, being both fun and cool and profoundly sincere at the same time. The artist has always explored her own experiences of the surrounding world in her paintings and thus making her daily life one of her subject matters.

Camilla Vuorenmaa presents a series of portraits that have been executed with a combination of painting and carving. For Vuorenmaa carving resembles drawing and the line is very important in her work. In the new paintings the expression of the people she has depicted is introvert, but the state of mind of the person in the picture is manifested in colors and patterns on the face, clothes and background. Harjoitus 1. presents a training session of two wrestlers which can be seen as a metaphor of a human relationship.

 BIOGRAPHIES:

 Hannaleena Heiska

 Hannaleena Heiska (b. 1973, Oulu) graduated from the Department of Painting at the Finnish Academy of Fine Arts in 2006. She was one of the artists nominated for the Ars Fennica, in 2011. Heiska has exhibited internationally, for example, at Göteborgs konsthall, Gothenburg, 2015; Espace Louis Vuitton Gallery, Tokyo 2012; and the Beijing Biennale 2010. In the autumn of 2017 she participates in Ural Industrial Biennale in Ekaterinburg, Russia. Heiska’s works are represented in many significant public collections, such as Gothenburg Museum of Art, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, and EMMA – Espoo Museum of Modern Art. Her video works have been shown at numerous film and media-art festivals in Europe. Her film Today We Live won first prize in the Helsinki Short Film Festival in 2013.

Rauha Mäkilä

Since graduating from the Finnish Academy of Fine Arts in 2007, Rauha Mäkilä’s (b. 1980, Helsinki) works have appeared in numerous solo and collective exhibitions in Finland and abroad, including: the Munch Gallery, New York, 2011; Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, USA, 2015; and EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Espoo, Finland, 2015. Her works are included in major collections in Finland, e.g. the Saastamoinen Foundation, Wihuri Foundation, and Museum of Contemporary Art Kiasma. Mäkilä’s latest exhibition at Helsinki Contemporary, Harmony, was in September 2015. Mäkilä was head of the jury for the Young Artists 2015 exhibition at Kunsthalle Helsinki. Mäkilä participated in the group exhibition Sensual Knowledge in Landskrona Museum in 2017.

Camilla Vuorenmaa

Camilla Vuorenmaa (b.1979, Tampere) has just been nominated as a candidate for year 2017 Ars Fennica Art Award. In the year 2015 she won the Fine Arts Academy of Finland Award and year 2013 International Solo Award in the juried open call show Spring Exhibition at Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark. Both prizes included solo exhibitions on following years at EMMA-Espoo modern Art museum, Espoo, Finland (2016) and  at Kunsthal Charlottenburg, Copenhagen, Denmark (2014).

Her latest solo exhibition was in January 2017 at Gallery Forum Box in Helsinki Finland.

Her works has been seen before also for example at Jyväskylä Art Museum, Graphica Creativa, Jyväskylä, Finland (2016) and Bury Art Museum & Sculpture Centre, New Narrative And The Reader (2015) in England and Amos Andersons Art museum, Shift in the Shadows, Helsinki, Finland (2015), and  in Gallery C4 projects, Copenhagen, Denmark (2014).

 

<