LG LUNDBERG – Bergh var härute nyligen

14 OCT - 5 NOV, 2017

LG Lundberg

Opening Saturday October 14, 12-16
LG Lundberg will introduce the exhibtion at 13

From the 1960’s photorealistic painting of his earlier career, through eight years of exploring the characteristic Gunnebo fence, to landscape and archipelago images, LG Lundberg has now reintroduced the realistic. The exhibition Bergh var härute nyligen will present paintings from recent years, including his contribution to the Carnegie Art Award 2014 as well as new paintings prompted by his newly acquired interest in Prins Eugén.

Från 1960-talets fotorealistiska måleri, via åtta års undersökande av Gunnebostängslet, till landskap och skärgårdsbilder, har nu LG Lundberg också återinfört det realistiska. I den här utställningen visas målningar från de senaste åren, bl.a. hans bidrag till Carnegie Art Award 2014 och hans nyvunna intresse för Prins Eugén.

 

 

LG-Lundberg-web

<