Anna Widén – Skogen till X-rummet

AUG 30 - SEPT 16, 2012

Anna Widén har samlat granris och ben av älg på ett kalhygge norr om Oslo, i projektrummet bygger hon en installation av skogens material.

http://www.annawiden.no