BERTIL VALLIEN – DAY AND NIGHT

NOV 24 - DEC 14, 2016

Utställningen Day and Night, som är den största presentationen av Bertil Valliens arbeten som gjorts i Göteborg, innehåller ett urval av 60 unika objekt.

Bertil Vallien har sedan 1963 varit verksam vid Kosta glasbruk och gjort sig känd över världen som formgivare och glaskonstnär. Hans signatur har genom åren blivit konsten att gjuta glasmassan i sand. Valliens skulpturer innehåller en motivvärld av former och tecken som följt människan sedan urminnes tider och som återfinns i alla kulturer.

Bertil Vallien har visat sitt arbete i ett stort antal utställningar på gallerier och museer i Sverige och internationellt. Hans arbeten finns representerade över hela världen.

Utställningen genomförs i samarbete med Kosta Boda och Josephssons.