Christina Skåruds

MAR 15 - APR 9, 2008

Christina Skåruds arbete präglas av stillhet och tystnad. Hon undersöker varandet mer än berättandet och synliggör detaljer och utsnitt som först framträder under leda eller i väntan på något annat; en kant, ett hörn eller ett fönster. Motiven kan te sig enkla och självklara men rymmer också en annan dimension.
Bilderna är strikta och ibland nästan kliniska med sina geometriska former. Målningarnas titlar refererar till hennes egna äldre verk men också till en äldre ganska typisk manlig måleritradition. Verken bär titlar såsom; Skymd utsikt, Tyst krig, Svart på vitt, Se rött mm.

Parallellt med målningarna kommer hon visa verket Hysterikor.

Galleri Thomassen, 15 mars – 9 april 2008 Recension i GP