Daniel Milton – La la land

OCT 13 - 30, 2011

Egotrip. Polaroid. Nära (för nära). Ofokus. Flykt.

Att scenarierna som utspelar sig på dukarna vid första anblick skiljer sig åt och kan framstå som irrationella moment och slumpartade händelser är ingen slump. Varje del skildrar ett ögonblick och är nödvändig för helhetsbilden som speglar min (högst subjektiva) syn på alltings meningslöshet.

Snapshots från en fiktiv – men inte desto mindre verklig – icke-fysisk plats där skillnaden mellan att se och inte se, närvara och icke närvara är utan större betydelse. Ju längre bort man står desto tydligare framstår allt.

I La la land.

danielmilton.se