Fredrik Åkum – Endless Hunt

FEB 25 - MAR 20, 2016

Vi är glada över att presentera Fredrik Åkums första soloutställning i Göteborg sedan han tog sin masterexamen i fri konst på Akademin Valand 2013.

I utställningen Endless Hunt visar Fredrik Åkum  målningar ur två nya serier. Serien Carvings (2015-2016) föreställer inristningar i trädstammar, hämtade från olika platser där människor ristat in bokstäver eller huggit i barken i tristess. Barken har sedan läkt och meddelandena har omvandlats till teckningar istället för läsliga meddelanden.

Åkums arbete kretsar kring förvrängning, avbildning, bootlegs, fanzines och artist books. Utgångspunkten är ofta fotografiska material som omtolkas och förskjuts till måleri. Tematiskt kretsar arbetet kring det oåtkomliga, icke-upplevda, längtan och förlust. Utställningens andra del består av serien Shirt (2015-2016) vars förlagor härrör från ett tidigare verk som på olika sätt har bearbetats i kopiatorer. Målningarna blir en slags viskningslek där den ursprungliga förlagan sedan länge är åsidosatt.

I och med utställningen på Galleri Thomassen släpps även publikationen Endless Hunt (Bootleg) (2015) som finns tillgänglig på galleriet i limiterad utgåva.
Fredrik Åkum (f. 1987) bor och arbetar i Göteborg. 2013 tog han sin masterexamen i fri konst vid Akademin Valand och har sedan dess ställt ut i Sverige och utomlands. Tillsammans med konstnären och curatorn Jacob Hurtig är han medgrundare till fanzineprojektet Jarko som samlar, publicerar och ställer ut fanzines med konstinriktning. Själv har han publicerat och medverkat i ett 30-tal publikationer de senaste åren. Åkum är representerad av Gallery Steinsland Berliner i Stockholm. Hans verk finns i samlingar i Asien, Europa och USA samt på ett flertal offentliga platser i Sverige.
www.fredrikakum.com