Håkan Carlsson – Minnesutställning

FEB 3 - 21, 2007

Håkan Carlsson 1952 – 1997

Minnas vad då? Människan eller konstnären?

Då det gäller Håkan finns det inget antigen eller – allting var en märklig symbios. Livet och konsten var varandras spegelbild. Utställningen visar
en del av hans omfattande konstnärsskap. Strama porträtt, vemodigt längtande landskap, humor, erotik, människans fåfänglighet i en konstnärlig brygd av dröm och verklighet.

Håkan Carlssons konstnärliga identitet kännetecknas av stor begåvning, men också av idogt arbete och enträgna studier i bildkonstens skilda uttrycksmedel. Han bröt nya vägar. Tradition och förnyelse korsbefruk-tades, gränser tänjades så att spänning uppstod mellan det “vulgära” och det sublima, mellan det i ytan och det i djupet uppkomna uttrycket. Denna metod var ett verktyg, i en process han fick avsluta i förtid.