OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Idun Baltzersen – Playing Nature

FEB 27 – MAR 16, 2014

Motiven i Idun Baltzersens arbeten är historiska framställningar av kvinnliga martyrer. De avbildade kvinnorna är offer för en patriarkal maktstruktur som går att känna igen även idag. Baltzersen samlar på dessa motiv, älskade av konsthistoriens manliga mästare, och omskapar dem i stora träsnitt som hon trycker på golvet i sin ateljé. Därav de fotspår som syns i många av trycken. Baltzersen klipper verken i bitar, repeterar detaljer, omarbetar dem igen och igen, tills att de blir till något annat och hennes egna.

Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim. Hon bor och arbetar i Stockholm. I vår tar hon sin Masterexamen i Fri Konst på Konstfack.