Jeff Olsson – Laughter and Applause & Amelie Persson

MAR 21 - APR 12, 2009

“Bilderna uttrycker en sorg över vårt utplånande av oss själva och vår färd mot undergång. Jeff Olsson vill genom sitt arbete skjuta upp ett accepterande av att vår värld är förlorad. Drivkraften ligger i att förvandla sorgen över denna maktlöshet till en magisk leksak man aldrig vill släppa taget om. En leksak som innehåller framtidstro, hopp och glädje och som tryggt kan bäras genom obehagliga känslor av otillräcklighet och främlingsskap.”

Ur katalogen till utställningen VASTERAS.

Jeff Olsson föddes 1981 i Kristinehamn och utexaminerades från Konsthögskolan Valand 2008. Teckning är det primära mediet: “Genomförandet har så långt tillbaka jag kan minnas, alltid haft eskapistiska aspekter. Jag arbetar inte ur en teoretisk eller filosofisk förståelse av teckning som sådan, min verksamhet är subjektiv, narrativ, intuitiv. Ett tecknande som associerar till närhet, personlig historia och fantasi. Min konstnärliga process bygger delvis på tecknandets tillfälliga karaktär då jag i ett tidigt stadium arbetar med grafit i pulverform, en icke absolut form som fungerar som bensin för att lösa upp och skingra jaget. Mitt material består av mina personliga erfarenheter, föreställningar om det förflutna och framtiden, helt enkelt saker som omger mig både fysiskt och psykiskt och som oavbrutet vill ha min uppmärksamhet. Ofta har min berättelse i viss mån en självbiografisk utgångspunkt, något som under arbetets gång helt glider åt sidan och ger vika för andra ämnen, även om jag själv kan skönja spår av detta källmaterial i mina teckningar.”