Joachim Carlsson – Plats, byta plats

NOV 13 - DEC 12, 2010

Plats, byta plats är den samlande rubriken på Joachim Carlssons nya utställning på Galleri Thomassen.

Det är också namnet på tre större målningar vars upplösta linjestrukturerer antyder funktion och orientering men också ett sökande efter riktning och utrymme. Konstnären har tematiskt arbetat med begrepp som läge, plats och perspektiv i skilda betydelser.

Verket Crossroad anger en mötesplats men även ett vägskäl. Kryssmarkeringen är en symbol som laddas med bomärkets markering likväl som med det utrangerades tecken.

Att tillhöra, att finna eller söka plats, att vara på en främmande position, är bedömningar och tolkningar som gestaltas i Är du här och Just around the Corner. Den senare visar en världskarta utan landsgränser, vikt med ett hörn i 90 graders vinkel, en abstraktion av en spatial verklighet där vikmarkeringen blir en godtycklig gräns, ett personligt perspektiv på det som är nära och det som upplevs som ett bortom. I verk som Personlig kod tas frågor upp kring registrering, definitioner och avgränsningar.