Joachim Carlsson – Rak regnbåge

MAR 17 - APR 5, 2007

Rak regnbåge är en serie verk på papper, utförda i akvarell, akryl och blyerts.
Mot en hårt stiliserad bakgrund, med de klassiska regnbågsfärgerna lagda i avgränsade, rektangulära fält, framträder olika individer gestaltade som självporträtt av barn i skolåldern.
Den randade bakgrunden påminner om ett partitur i sitt beskrivande av olika nivåer och ger barnporträtten skilda positioner och utgångslägen på en synliggjord skala. Det finns en stark kontrast mellan barnen och bakgrunden. Barnens ansikten är personliga och unika, de uttrycker olika stämningslägen och attityder. Bakgrunden lånar sitt uttryck från den klassiska sagan om lyckan som materialiseras som en tunna med guld vid regnbågens slut men genom att beskriva en regnbåge vars sträcka och skeende är oförändrat rak ställs den i kontrast till mytens, och omvärldens, utfästelser om lycka och framgång.
Runt varje ansikte syns en tunn distans mellan linjeteckningens kontur och bakgrunden. Ett slags vakuum i ett synliggjort mellanrum och avstånd mellan individ och omvärld, ett mellanrum som ett existentiellt utrymme, en distans mellan subjekt och omgivning.