Malin Bogholt

MAR 5 – 23, 2011

I Bogholts skulpturer har rummets arkitektur och förutsättningar ofta varit en del av verkets uppkomst. Verken har ofta haft en början och ett slut, påverkat av hur betraktaren använder sig av och rör sig i rummet. För Bogholt är teckningen en tankekatalysator, där ingen hänsyn behöver tas till några tyngdlagar. Teckningens konstruktioner, eller eventuella funktioner, används i skulpturen. Skulpturerna har en fysisk skala och balanserar på gränsen mellan stillastående och rörelse. Det synliggörs genom att tyngdpunkten inte kan förändras utan att verket påverkas.

malinbogholt.com