Marianne Markvad – EKKO – ECHO – EKO

DEC 6 - 21, 2014

I utställningen EKKO – ECHO – EKO har Marianne Markvad arbetat med storstadens arkitektur som ett slags en fond för mänsklig aktivitet. Hon blandar ”objektiva” fotografier av urbana rum med egna associationer och förenar på så sätt objektiv och upplevd verklighet till en mer abstrakt värld. De tredimensionella collagen kan ses som ett eko av de ursprungliga arkitektoniska motiven, och flera av verken i utställningen fungerar som ekon av varandra.

Marianne Markvad undersöker i sin konstnärliga praktik urbana rum. I storstadsarkitekturen speglar hon sin egen verklighet och blandar olika spegelbilder så att nya betydelser uppstår, betydelser som på samma gång refererar till och ställer frågor kring de liv och de rum vi lever i.
Marianne Markvad arbetar med ett slags ”lager-på-lager”-tematik och teknik; både i förhållande till bilders olika betydelser men också rent fysiskt i tredimensionella collage.

Marianne Markvad har visat sina arbeten på bland annat Affordable Art Fair, med Galleri Helle Knudsen, Stockholm, 2014, Galleri Udengaard Projekt, Århus, 2014 och Galleri NB, Viborg, 2014.

www.markvad.dk