Marie Holmgren

JAN 12 - 27, 2013

Med distinkta blyertsprickar i en tålmodig teknik arbetas formen fram. Hur starkt trädet tillåts framträda i bildens slutliga valör, förhandlas fram under arbetets gång. Det är i den stilla processen relationen mellan tecknaren och objekt utvecklas.

 

Livets träd är en metafor, använd i kulturer över hela världen. Även Dödens träd existerar som symbol för livets kretslopp.

 

Konsthögskolan Valand 1971-76.

 

Hemsida: www.marieholmgren.se