MONICA ENGLUND / ÅSA HOLMLUND

OCT 3 - 25, 2015

I utställningen ”Mina Madrigaler. Visiter i okända rum” har Monica Englund utgått från fragmentet. Efter att under många år ha arbetat som fotograf övergav hon mörkrummet och började arbeta med collage. På kartong som bearbetats, målats och ristats byggs bilderna upp av både egna fotografier och andras bilder, tapet, diverse papper och textil. Ett enskilt fragment leder vidare till nästa i en helt analog process för att tillslut få sin slutgiltiga form.

Monica Englund är född i Sundsvall, uppvuxen i Skellefteå och bor i Göteborg. Under de senaste åren har hon deltagit i utställningar på bland annat Hasselblad Center i Göteborg, Göteborgs Konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm.
Åsa Holmlunds träskulpturer är figurativa och ofta bemålade. Arbetet med att uttrycka och forma något i trä är en långsam process, något som skapar motstånd men även tid för reflektion. Holmlunds arbete har rötter i medeltiden och gestaltar det mänskliga uttrycket, både sårbart, grovt och mångfasetterat.

Åsa Holmlund är född i Västerbotten och bor och arbetar i Göteborg. Hon har tidigare visat sitt arbete på bland annat Hälsinglands museum, Göteborgs Konstförening och Härnösands Konsthall.

Läs recension av Monica Englunds utställning här.