Nina Nilsson

SEPT 6 - 28, 2014

Nina Nilsson visar måleri och teckning i Annexet.

Nina Nilsson är bildkonstnär, fil. lic. och doktorand i kulturvård på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Ninas licentiatavhandling från 2013 har titeln Färgbilden som redskap vid växtkomposition.

Nina Nilsson bor och arbetar i Göteborg. Tillsammans med Emma-Kara Nilsson driver hon Kulörklubben samt bloggen i samma namn.