JENNY PALÉN OCH ÅSA MILLHOLM – (O)VÄSEN

SEPT 2 - 25, 2016

I utställningen (O)VÄSEN har konstnären Carolina Falkholt fört samman två kollegor som står henne nära både professionellt och privat. Jenny Paléns och Åsa Millholms arbeten framstår som till synes väsensskilda men Falkholt har hittat något där som ändå förenar. I mötet dem emellan skapas intressanta kopplingar och spänningar; ett slags engagerande oväsen.

Jenny Palén arbetar med visuella gestaltningar som installationer, video och skulptur. De senaste åren har hennes praktik fokuserat på film, performance och scenografier med drömska existentiella och surrealistiska teman. Hon har ett förflutet som graffitimålare vilket går att se främst i teckningar med karaktäristiska linjer och färgval. Motiven är figurativa med dragning till det komiska och absurda, samma karaktärer återkommer i såväl videoverk som skulpturer. Jenny Palén initierade stockholmsbaserade Bastard Gallery tillsammans med Virlani Rupini som presenterade oförutsägbara produktioner och samarbeten som sträckte sig utanför gallerirummet 2006-2011. Under 2016 har hon ställt ut och gjort performance tillsammans med Eva Mág på Konstakademin och Drottningholms Slottsteater i Stockholm samt visat videoverk på the National Gallery i Prag och The academy of fine arts Vienna. Sedan 2015 arbetar hon och Arvid Wretman med det omfattande video projektet TV-HOLE som ska presenteras via en Youtube-kanal under hösten 2016. Jenny Palén är född 1982 i Stockholm och tog sin magisterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2015.

Åsa Millholm tog sin magisterexamen från Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg 2009. Hon har även en kandidatexamen i textil konst från HDK/Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Åsa Millholm har tidigare deltagit i grupputställningar på bland annat CFF i Stockholm, Not Quite i Fengersfors och Signe Vad i Köpenhamn. 2015 visade hon sitt arbete i utställningen Play ( it ) Good tillsammans med Annika von Hausswolff på Galleri TYS i Köpenhamn.

Bild: Åsa Millholm, Jenny Palén