HELMTRUD NYSTRÖM

Född 1939 i Hannover.

Bor och arbetar i Lund.

I Helmtrud Nyströms måleri och grafik speglas ofta ett dubbelt främlingskap. Dels genom de gestalter i bilderna som verkar helt isolerade från varandra, dels genom den omgivande naturen, vars spelregler de inte känner till och som verkar mystisk och främmande. I Nyströms monotypier skildras människor som lämnat sina boningar och mött en miljö som de upplever som både skrämmande och lockande. Bilderna är ofta rebusartade och innehåller många tolkningsmöjligheter.

Verk i urval

<
>