SARA NILSSON

Född 1978 i Torsby.

Bor och arbetar i Stockholm.

Det återkommande temat i Sara Nilsson verk är ”tillbaka till naturen”. Under flera år har Nilsson intresserat sig för 60- och 70-talsrörelser. I hennes verk porträtteras en slags gröna-vågare som har naturen som en tillflyktsort. De uttrycker sina åsikter genom enkla, demonstrativa gester. De går sin egen väg, följer sin intuition och försöker låta resan snarare än målet hamna i fokus.

Sara Nilsson arbetar med figurativt måleri och skulptur och måleriet tar stor plats även i de tredimensionella verken. Bakom skulpturerna ligger ett mödosamt och tidskrävande arbete där små bitar av papper har limmas ihop lager för lager. Sedan har skulpturerna bearbetats och sakta formats fram innan de slutligen målas.

Verk i urval

<
>