Stina Östberg – Objet trouvé

MAY 7 - JUNE 14, 2015

I Stina Östbergs utställning visas bland annat filmen Objet trouvé och analoga diabildspel som är fotograferade under en resa till Mexiko. Utställningen utgår ifrån tankar om arbete, kopia, original och fragment. Hon använder sig av Youtubeklipp, sammansatt med sekvenser ur hennes tidigare filmarbeten, diabilder köpta på eBay, och ett skuggspel skapat av torkade växter. Östberg beskriver det som att hon i filmen Objet trouvé har vänt blicken mot den egna processen. Till skillnad från tidigare filmer då hon exempelvis har undersökt arbete och produktion med koppling till sjöfart och textilindustri.

[quote]

”Kanske har jag gjort ett filmiskt retrospektiv genom att både använda mig av sekvenser från tidigare filmprojekt och eget arkivmaterial, varvat med både kända och för mig identitetslösa internetprofilers material. Delvis vänder jag blicken mot min egen (produktions)process, till skillnad från tidigare då jag exempelvis tittat på arbete och produktion med koppling till sjöfart och textilindustri.

Jag tror det kommer ur att jag har känt en form av tveksamhet inför samtidskonsten och mitt eget engagemang i politiska frågeställningar, i relation till att konsten ofta kan använda sig av likartade tillvägagångssätt som de den i någon mån vill kritisera.
Även tankar i relation till min verksamhet som curator och livet på Internet har spelat in på utvecklingen i mitt arbete. Att skapa något genom att dela eller ”reblogga” andras material.”[/quote]

Stina Östberg är född i Sundsvall 1977 och bor i Göteborg där hon tog sin magisterexamen i fri konst vid Valands konsthögskola 2006. Hon har ställt ut såväl i Sverige som internationellt, till exempel på Bukarestbiennalen, Bonniers konsthall och Malmö Konsthall. Sedan 2011 är Östberg co-curator för plattformen svilova.org där hon jobbar med utställningar, publicering av texter, residency-verksamhet och arrangemang som föreläsningar och samtal.

www.stinaostberg.com

Utdrag ur filmen Objet trouvé:

 

Läs även Andrey Shental’s text om Objet trouvé – US AND THEM, HERE AND THERE, NOW AND THEN (pdf)

 

logga goteborg