Susanne Vollmer – 7 är mulet

OCT 24, 2013

Inför utställningen 7 är mulet har Susanne Vollmer intresserat sig för synestesi, ett tillstånd i hjärnan som framkallar sammanblandningar av sinnesintryck.

Det finns olika typer av synestesi. Vissa synesteter upplever färger i förhållande till bokstäver, ljud eller väder. Andra kan känna smak av färg eller associera tid och känslor med form och rumslighet.

På utställningen 7 är mulet visas sammanställningar av ett flertal synestetikers svar på frågan: Hur ser den här siffran ut för dig?

Susanne Vollmer intresserar sig för hur vi ser och tolkar vår värld. Ofta via ämnen där fakta och bevis väger lättare än föreställningar, myter och skrönor. Hon har tidigare bl.a. arbetat med Rorschachtestet, associationer, drömtydning och egenskaper hos krydd- och läkeväxter. Susanne arbetar också sedan 2009 med teckningsserien Känslan av mörker, i vilken andra människor bestämt åt henne vad hon ska rita.

Susanne Vollmer är född 1976 i Kungsbacka och bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Kungl. Konsthögskolan och har tidigare bl.a. ställt ut på S P Gallery, Riche, Ars Nova, Marabouparkens annex, och Botkyrka Konsthall.