Sverre Malling – The seasons have no fear

FEB 5 – 27, 2011

Sverre Malling tecknar sig fram till stiliserade och paradoxalt antikulturella fenomen. Malling befinner sig i en arketypisk storslagen värld: den rebelliska hjälten som efter sin våldsamma och tidiga död fixeras i en romantisk och ikonisk berättelse.

Han poängterar närvaron av en del i populärkulturen som arbetar för att bevara och reproducera sina romantiska hjältar, anpassat till gällande konvention och ekonomiska strukturer. Tron på upprorets sprängkraft, som icke desto mindre slutar i misslyckande är starkt närvarande i Sverre Mallings nya verk. Samtidigt reflekterar de över konstnärsrollen som traditionellt har förknippats med föreställningar om självständighet och intensiv subjektivitet.

Tystnaden blir organisk och tvetydig och naturen tar över åter igen, den gåtfulla naturen genomsyrar den mycket detaljerade figuration, blad och växter, växer samman med fragmenterade kulturrester. Malling manövrerar avsiktligt i de mörka skogarna, fulla av konsthistoriska referenser och tidigare föreställningar om alternativ mysticism. Den fascinerande konstruktionen av berättelser kring döden är influerad av bl.a. Shelley, Keats och Lord Byron.

Sverre Malling f 1974, bor och arbetar i Oslo.

sverremalling.com