Tom Bogaard – Hinterland

FEB 6 – 23, 2014

Hinterland är ursprungligen ett tyskt begrepp som på flera språk betecknar ett landområde bakom en hamn eller en flod. Under kolonialtiden användes ordet för att beskriva landdelar man inte lade anspråk på; områden som låg bakom de av kolonialmakten kontrolle- rade kustremsorna.

1986 skrev den danske resejournalisten Finn Marc en artikelserie för veckotidningen Hjemmet om det In- donesiska området Irian Jaya. En mycket spännande och dramatisk re- dovisning i tre delar om hans äventyr bland de vilda kannibalerna på Nya Guinea. Om sitt möte med Asmatfolket på Nya Guineas sydkust skriver han: ?Dette var jo utroligt. Som en gammal Tarzan-film fra min barndom. I året 1986. Helt utroligt!?

Men Finn Marc besökte aldrig Irian Jaya. På grund av det politiska läget i området fick han aldrig tillstånd att resa från Jakarta vidare dit av den in- donesiska regeringen. I stället hittade han på berättelsen och fotograferade av bilder i gamla fotoböcker hemma i Danmark. När han efter publiceringen avslöjades fick han skamsen erkänna bluffen.

Under sextiotalet och sjuttiotalet gav min morbror Jack föreläsningar om sina äventyrsresor han gjorde för tid- ningen ?De Wereldkroniek?, en Hol- ländsk veckotidning med bland annat rapporter från den kungliga familjen, det senaste från Paris, spännande be- rättelser från långt borta, husmoders- tips och lite horoskop.

Hur det gick till på dessa föreläsningar och diabildsvisningar kan jag bara gissa mig till. De sägs ha varit välbe- sökta, underhållande och lite ekivoka. Jag har tyvärr aldrig fått höra någon av hans berättelser, morbror Jack gick bort för länge sedan. För ett antal år sedan fick jag dock en stor del av hans diabildsmaterial. Materialet bestod av en blandning egna bilder, köpta dia- bilder och avfotograferade illustratio- ner ur böcker och tidningar.

Dessa två personers arbete har varit avstampen för de verk jag visar på galleriet. Utställningen är en rekon- struktion av en resa som gjordes för länge sedan, en expedition till Tropi- kerna. Återskapad med hjälp av för- lagor kommande från morbror Jacks bilder, egna bilder tagna i olika växt- hus och museer, fynd från webben, gamla hollywoodfilmer och andra kreativa lösningar.

Tom Bogaard, januari 2014

Tom Bogaard bor och arbetar i Göteborg. Han har tidigare visat sina arbeten på bland annat Göteborgs Konstmuseum, Örebro Konsthall och Göteborgs Konstförening. Hinterland är Tom Bogaards första utställning på Galleri Thomassen