Tommy Hilding – Amygdala

NOV 6 - 30, 2014

Amygdala skulle kunna vara namnet på en by eller förort till en större stad. Mitt “Amygdala” är ett fiktivt samhälle byggt på vår verkliga omvärld. Söker man på internet hittar man snabbt information om den lilla del av vår hjärna som kallas amygdala. En kort sammanfattning säger :

“Amygdalan är två mandelformade delar av hjärnan och utgör en del av limbiska systemet. Denna mandelformade struktur tycks fungera som ett centrum för emotionsstyrda reaktioner, framför allt i fråga om känslor av hot och rädsla eller fasa.”

Mina målningar tar sitt avstamp i verkligheten runt oss. Min tanke är att målningarnas olika uttryck och utförande skall ge en känsla av alla de olika ursprung och kanaler vi dagligen får information och sinnesintryck ifrån. Många bilder är rent dokumentära skildringar av allmängiltiga miljöer alla kan känna igen. En del av målningarna är bearbetningar av bilder ur mediaflödet, andra högst privata fragment ur en vardag.

I några målningar kan man ana det våld, eller den rädsla som ständigt ligger och lurar under ytan i vårt samhälle. I ett flertal bilder kan man däremot inte finna minsta lilla spår av hot, men i dem är jag intresserad av vad man eventuellt kan läsa in i bilderna när de visas i i detta sammanhang. Allt är givetvis oerhört subjektivt och skall så vara. Var och en läser av och tolkar bildernas innehåll med sina egna referenser och erfarenheter i centrum
Tommy Hilding, oktober 2014

Tommy Hilding (f.1954) bor och arbetar i Stockholm. Amygdala är Tommy Hildings fjärde soloutställning på galleriet.

Separatutställningar i urval: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm 2014, Oskarshamns Konsthall 2012, Olle nymans Ateljéer Saltsjö Duvnäs 2012, Galleri Panncentralen, Mariestad 2011.Tommy Hilding har deltagit i grupputställningar och mässor i Sverige och internationellt.