Vanna Bowles – Nya arbeten

MAR 26 – APR 13, 2011

I sitt arbete intresserar Bowles sig för människans inre och yttre verkligheter, och de motsättningar som kan uppstå mellan dessa. Hon utmanar synen på självets gränser och möjligheter, ofta genom materiella överskridningar i verken. Skulpturerna som sträcker sig ur Bowles teckningar gör bilderna levande. De är passager mellan olika tillstånd och verkligheter, både konkret och i överförd mening.

Bowles visar i sin utställning på Galleri Thomassen verk i en blandning av olika uttryck: teckning, fotografi, skulptur och installation. Hon tar utgångspunkt i privata fotografier hon funnit på internet eller antikvariat. En del av fotografierna har använts som förlagor till teckningar och skulpturer, andra är manipulerade digitalt, och en del visas som de är. Med detta blandningsuttryck bryter hon upp förväntningen om vad man ska se, och förskjuter gränsen mellan det som upplevs som äkta och påhittat.

I utställningen presenteras också ett textbaserat verk av Linn Cecilie Ulvin, en norsk författare och konstnär, som arbetar med kopplingar mellan text, installation och perfomance. Texten i verket är ett utdrag ur Ulvins skönlitterära arbete, en roman som ges ut i när framtid.

Bowles har de senaste åren etablerat sig som en mångsidig, skicklig och säregen konstnär. Hon är inköpt av bl.a. Malmö Konstmuseum, där hon är aktuell med en installation på utställningen Spår, som visar ett urval av museets senaste inköp. Hon har haft separatutställningar på bl.a. Angelika Knäpper Gallery i Stockholm och Tegnerforbundet i Oslo. Hon är även deltagit på ARS 06 på Kiasma i Helsingfors, Tegnebiennalen på Kunstnernes Hus i Oslo, Beijing International Art Biennal, Market Art Fair, Stockholm och Art Copenhagen.

I vår ska Vanna Bowles delta på Art Amsterdam med Galleri Thomassen, och i en utställning på NO. Gallery i New York.

Vanna Bowles har tilldelats Statens kunstnerstipend tre år i Norge.