VASKA VARSEL – Maria Q Brising, Peter Eccher, Mikael Olofsson

APR 23 - MAY 14, 2016

Vi är glada över att presentera VASKA VARSEL – en utställning där tre konstnärskap möts under en gemensam titel.
”Mörker, ett vagt ledord. Ändå tillräckligt för att inspirera oss till att istället för att göra tre separata utställningar under samma tak göra en enda, med gemensam titel. Rent visuellt kuggar våra svartvita verk i varandra. Det är en bra utgångspunkt; kuggar saker i varandra kan ju också större sammanhang vridas fram och dras runt. Mörker att bekämpa (tänd lampan; upplysning) men också mörker att omhänderta, vårda. Vad ser vi? Peter Eccher letar lika mycket i mörker och undermedvetet som i frekvensomfång efter andra manifestationer och andra grader av närvaro, på kollisionskurs med var tids förnuftstro och rationalism. Maria Q Brisings nonfigurativa grafitmålningar är laddade både med natur och arkitektur, samtidigt är det som om Barnett Newmans renskrapade vertikal slår rot eller slår ut i oväntad blom: postindustriellt, apokalyptiskt, fast också det känns som otillfredsställande närmeord. Mikael Olofssons fotografiska fantomer är inte så mycket bokstavliga spöken som begärets stundom brutala projektioner förvandlade till spöken, och först som sådana levandegjorda: nya väsen, men också begärets fantomsmärtor.

Kanske är det just mörkret vi ‘vaskar’. Det ovanliga verbet förenar våra olikartade processer. Medan titelns Varsel vetter både mot onda och goda aningar, fruktan och hopp. Samtidigt roades vi av att Vaska Varsel skulle kunna vara ett egennamn. En gemensam persona i vilken alla vi tre med våra egenheter kan uppgå.”

Maria Q Brising har sedan sin masterexamen vid Akademin Valand 2008 varit verksam som bildkonstnär och kulturutvecklare. Hon har haft ett flertal utställningar samt deltagit i olika utbildnings/integrationsprojekt. Marias senaste separatutställning ägde rum på Vänersborgs konsthall 2014, ”Will War Water”, samma år ställde hon ut ihop med Ingalena Klenell på Kristinehamns Konstmuseum, ”Mörker Mörka Mörkt Kristaller”. Stipendier i urval: Eric Ericsons Stiftelse och Fredrik Roos konstnärsfond 2008, Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium 2012. Hon finns representerad på bland annat Göteborgs Stad och Värmlands läns landsting.

Utan titelMaria Q Brising – Utan titel
Peter Eccher är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm, hans senaste separatutställning var CLAIROBSKYR på Galleri Konstepidemin 2014. Han har flertalet utställningar bakom sig både nationellt och internationellt. Både hans konst och texter har publicerats i tidskrifter och antologier. Han är representerad vid bland annat Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Statens Konstråd. Stipendier i urval: Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2-årigt 2013 och Göteborgs Kulturstipendium 2014.

Peter Eccher: FJORTON: andelen svenskar i procent som svarat jakande på frågan om de "Känt det som om Du verkligen var i kontakt med någon efter döden".

Peter Eccher – FJORTON: andelen svenskar i procent som svarat jakande på frågan om de “Känt det som om Du verkligen var i kontakt med någon efter döden”.

 

Mikael Olofsson har som bildkonstnär tjugotalet utställningar bakom sig, senast ”ur Erotica” på Luleå konsthall sommaren 2015. Han har sedan tidigt nittiotal också varit verksam som konstkritiker, främst i Göteborgs Posten. Stipendier i urval: Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium 2001 – 2002 & 2006 – 2007; Bengt Harald Evers treåriga arbetsstipendium, utdelat av Kungliga Konstakademien 2013 – 2015. Representerad bland annat på Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd.

Mikael Olofsson - Ektoplasma

Mikael Olofsson – Ektoplasma