Viel Bjerkeset Andersen & Rita Jokirant – UnReal/UnDreamt

AUG 30 - SEPT 21, 2008

Bildkonstnärerna Viel Bjerkeset Andersen och Rita Jokiranta har under några år arbetat med ett gemensamt tema som utgångspunkt och visar var sin tolkning i utställningen UnReal/UnDreamt i Galleri Thomassen, Göteborg. I utställningen ingår video, installationer och foto. Bjerkeset Andersen och Jokiranta ställer frågor om relationen mellan (mar)drömmen och verkligheten, de rör sig i det tunna skiktet mellan att varat och icke-varat och undersöker skörheten i de flyktiga gränserna av existensen. De försöker visa hur det känns att tappa fästet, hur lätt allt kan falla sönder eller hur rädslan eller tomheten kan ta över. Utställningen byggs till en helhet kring dessa teman – teman som är allt mer aktuella i den världen vi just nu lever i, där inget längre verkar vara bestående, där trygghet ersatts av förvirring och fest blivit tragedi, där alla våra invanda säkerhetsnät håller på att brista. Och vi drabbas av yrsel vid kanten av det okända.

Utställningen har erhållit stöd av Nordiska Kulturfonden.

Bakom utställningen finns bildkonstprojektet In the Circles of Vertigo, ett samarbetsprojekt som initierats av bildkonstnärerna Viel Bjerkeset Andersen, Norge, och Rita Jokiranta, Åland/Finland/Sverige. Det har resulterat i en utställningsserie som i olika versioner visas på olika håll i Norden under åren 2007-2008, på varje ställe i en ny version med delvis nya verk. Varje utställning får därför också en egen titel. Serien avslutas i Göteborg. De tidigare delarna har visats 2007 i Bergen, Norge och Helsingfors, Finland.

Projektet pågår 1.2 2007- 31.12.2008
Utställningarna: Uncertain Circumstances, Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norge 10.3-15.4 2007 www.kunstsenter.no
UnRealities, Forum Box, Helsingfors, Finland 6-29.7 2007 www.forumbox.fi
UnReal/UnDreamt, Galleri Thomassen, Göteborg 30.8-21.9 2008 www.gallerithomassen.se

www.viel.no www.ritajokiranta.com