Maria Engholm

JAN 11, 2014

”Maria Engholms målningar är färgintensiva rumsliga variationer som hämtar sin form både från befintlig arkitektur och fiktiva rumsligheter. Hon samlar utsnitt och grafittifragment från gator i Köpenhamn, Berlin och New York. Engholm är i sitt arbete upptagen med rum i dubbel betydelse; både som faktiskt och mentalt rum.”

Maria Engholm bor och arbetar i Köpenhamn. Hon är utbildad på Danmarks Designskole i Köpenhamn med inriktning på Möbel och Rum, 2003-2007