Gallery

Joakim Eneroth – Consumed Notion

06.01 - 31.01 2022

I januari ställer konstnären Joakim Eneroth ut två utställningar på Galleri Thomassen i Göteborg. På galleriets övreplan visas utställningen Den Eteriska Nollpunkten och på galleriets nedervåning ställer han ut konstprojektet Blinded by the Known.

I Den Eteriska Nollpunkten undersöker och synliggör Eneroth vår undermedvetna identifikation med kända varumärken.

Eneroth har i sina konstfotografier tagit kända varumärkens flytande produkter, hällt dem i genomskinliga plexilådor, placerat dem på ljusbord och fotograferat dem ovanifrån. Resultatet är skira kombinationer av produkter som flytande tvål, läskedryck, öl, diskmedel, juice, schampo och rengöringsmedel. När dessa kända produkter skiljs från förpackningar, koncept, design och logotyper blir förnimmelsen en helt annan, som tar sig bakom det idémässiga. Eneroth utforskar omvandlingen av vardagliga varor associerade med konsumtion och undersöker deras eteriska och transparenta essens. 

– Det är ett utforskande av hur den sublima och eteriska aspekten av verkligheten är en underliggande potential i all form, såväl som i det formlösa. När gränserna för den materiella världen upplöses träder vi in i landskapet av varken subjekt eller objekt – den transparenta relationen mellan det relativa och det absoluta. Konstverken exponerar och expanderar våra definitioner och associationer med våra vardagliga konsumtionsprodukter, säger Eneroth.

– Det jag gör i det här konstprojektet korresponderar också med hela vår övriga upplevelse av verkligheten. När vi på samma sätt är beredda att plocka isär våra föreställningar och skruva ner volymen på våra definitioner så förs vi automatiskt in ett begreppslöst varande, det som jag kallar för den eteriska nollpunkten. Vi frigörs på ett djupare plan när vi ser hur vi tvingat på mentala formationer, begrepp och koncept på det tysta, ordlösa vetandet som ligger i bakgrunden av alla upplevelser. Då kan vi börja förnimma hur det ovillkorliga genomlyser det villkorliga även i de mest triviala vardagsprodukter.

I utställningen visas konstfotografier, svävande skulpturer konstruerade av elektromagneter, samt transparenta resinskulpturer. Fem av fotokonstverken i denna nya serie ingår i Göteborgs Konstmuseums samling. Joakim Eneroth är en internationellt verksam konstnär, representerad på museum som Tate Modern i London, Brooklyn Museum i New York, MEP i Paris, Moderna Museet i Stockholm, Dallas Museum of Art i USA och Houston Museum of Fine Art i USA.

Showroom

Joakim Eneroth – Consumed Notion

06.01 - 31.01 2022

I januari ställer konstnären Joakim Eneroth ut två utställningar på Galleri Thomassen i Göteborg. På galleriets övreplan visas utställningen Den Eteriska Nollpunkten och på galleriets nedervåning ställer han ut konstprojektet Blinded by the Known.

I Den Eteriska Nollpunkten undersöker och synliggör Eneroth vår undermedvetna identifikation med kända varumärken.

Eneroth har i sina konstfotografier tagit kända varumärkens flytande produkter, hällt dem i genomskinliga plexilådor, placerat dem på ljusbord och fotograferat dem ovanifrån. Resultatet är skira kombinationer av produkter som flytande tvål, läskedryck, öl, diskmedel, juice, schampo och rengöringsmedel. När dessa kända produkter skiljs från förpackningar, koncept, design och logotyper blir förnimmelsen en helt annan, som tar sig bakom det idémässiga. Eneroth utforskar omvandlingen av vardagliga varor associerade med konsumtion och undersöker deras eteriska och transparenta essens. 

– Det är ett utforskande av hur den sublima och eteriska aspekten av verkligheten är en underliggande potential i all form, såväl som i det formlösa. När gränserna för den materiella världen upplöses träder vi in i landskapet av varken subjekt eller objekt – den transparenta relationen mellan det relativa och det absoluta. Konstverken exponerar och expanderar våra definitioner och associationer med våra vardagliga konsumtionsprodukter, säger Eneroth.

– Det jag gör i det här konstprojektet korresponderar också med hela vår övriga upplevelse av verkligheten. När vi på samma sätt är beredda att plocka isär våra föreställningar och skruva ner volymen på våra definitioner så förs vi automatiskt in ett begreppslöst varande, det som jag kallar för den eteriska nollpunkten. Vi frigörs på ett djupare plan när vi ser hur vi tvingat på mentala formationer, begrepp och koncept på det tysta, ordlösa vetandet som ligger i bakgrunden av alla upplevelser. Då kan vi börja förnimma hur det ovillkorliga genomlyser det villkorliga även i de mest triviala vardagsprodukter.

I utställningen visas konstfotografier, svävande skulpturer konstruerade av elektromagneter, samt transparenta resinskulpturer. Fem av fotokonstverken i denna nya serie ingår i Göteborgs Konstmuseums samling. Joakim Eneroth är en internationellt verksam konstnär, representerad på museum som Tate Modern i London, Brooklyn Museum i New York, MEP i Paris, Moderna Museet i Stockholm, Dallas Museum of Art i USA och Houston Museum of Fine Art i USA.