Gallery

Klas Barbrosson

04.02 - 21.02 2023

REKTOSKOPI
Det är inte en förbannelse
Det är bara dimma

 

I work with energy from different phenomenons and materials in a plethora of media: photography, painting, performance, video, sculpture and installation. I am interested in power; control and limitations; and have noted that they are not only exercised through various forms, but also by determining which energies and moods are required for the control and management to be effective. If, for example, you let energies from one area enter certain forms, or if you worship the energies that are latent in certain forms, strange things happen. I work to bring forth latent energies for the people to experience on a more conscious level. Often everything is familiar, but with a little push, the latent breaks out beyond the foreign and unknown. One has vaguely felt it all along: familiar and unknown in one. Completely different spheres can merge: the art world, subcultures, the welfare system, economic and political structures through odd objects: a Pizza, Supporterscarfs, lifebuoys, car parts, smokebombs and fire alarms from a mental asylum.
In recent years, many works have questioned the very concept of culture as divided into specialist culture (professional artist art) and general culture (traditions, events, amateur theatre, sports, etc.). There must be an continuity between different forms of culture if they are to be relevant to a single but complete life. Specialist culture also divides the audience and forces thinking about target groups. This has more to do with the market than with people: valuable culture for a highly educated upper middle class and entertainment culture for the young and poorly educated. These constant investigations of how the mechanisms of power are manifested and maintained in public settings are both playful and serious at the same time. My practice wants to counteract enforced worry and anxiety. My artistic investigation is against the ordering and controlling of the artistic space that is given. And about opening up the gates.

Showroom

Johan Zetterquist

04.02 - 21.02 2023

 

REKTOSKOPI
Det är inte en förbannelse
Det är bara dimma

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                “Hej publiken,

En målare vaknar på morgonen och undrar vad hen skall måla. En konstnär vaknar på morgonen och undrar hur hen skall gestalta sin idé.

Även om jag ser den här utställningen som en installation och att alla verk ingår i ett och samma förslag till offentlig konst så är det här första gången någonsin som jag visar uteslutande måleri. Jag har med andra ord på det senaste vaknat på morgonen och undrat vad jag skall måla. Det har visat sig att detta skiljer sig ganska mycket från dag till dag. Resultatet blir en sorts undersökning i hur slappt ett kan koncept vara och där dessa målningars huvudsakliga funktion är att agera som fordon för min titel/titlar att färdas i.”

Zetterquist (f.1968 Arvika) är en konceptuell konstnär, han tänker ut förslag och design för det offentliga rummet, vars utförande är ett steg bort från verkligheten. Hans ambitiösa, absurdistiska förslag kan ta form av texter, ritningar, fotografier, modeller, föreställningar, ljudkonst och storskaliga installationer och skulpturer både inom och utanför galleriet. Hans ämnen rör sig ofta inom den urbana kontexten och konfronterar vår förståelse av skillnaden mellan ”naturen” och det konstgjorda. Zetterquists surrealistiska humor skapar okonventionella idéer, som ett permanent brinnande hus vid motorvägskanten, skyskrapor halvt begravda i sand, ett ”monument” som i själva verket är ett trädgårdsstaket. Hans verk gör uppror mot samhällsregler och de offentliga kungörelsernas disciplinerade röst, och vägrar konformitet och fröjdas över hypotetiska verkligheter.

__

 

Conceptual artist Johan Zetterquist (b. 1968 Arvika) devises proposals and designs for public space whose execution is one step removed from reality. His ambitious, absurdist proposals may take the form of texts, drawings, photography, models, performances, sound art and large-scale installations and sculptures both within and outside of the gallery. His subjects often exist within the urban context and confront our understanding of the distinction between “nature” and the man-made. Zetterquist’s surreal humor creates unconventional ideas: a permanently burning house on the edge of the highway, skyscrapers half-buried in sand, a “monument” that is actually a garden fence. His works rebel against societal rules and the orderly voice of public announcements, refusing conformity and rejoicing in hypothetical realities.