MÅRTEN MEDBO – SLUTKOMMENTAR

MAY 19 - JUN 5, 2016

Utställningen Slutkommentar ingår som en del i Mårten Medbos doktorsprojekt – Lerbaserad språklighet. I utställningen visas ett antal verk tillkomna under de sex år som Medbo varit doktorand på Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. De starkaste intryck Medbo tagit av sitt nedslag i den akademiska forskningen är kopplade till frågor av kunskapsfilosofisk art. Här ingår bland annat tankar och reflektioner om språk, språkhierarkier och det språkligas roll vid konstnärlig utövning. Något som avspeglas i utställningen.

Videoverket Wheel-throwing from inside kretsar, vilket framgår av titeln, kring drejning. Verket Enlightenment utgörs av ett antal skulpturala former i stengods. I Thinking through clay utnyttjar Medbo sig av, vid sidan av lerans språklighet, även av mer eller mindre avancerad teknologi. Homo Capax är en videodokumentation av en tidigare visad installation. Slutligen kommer det att finnas ett antal verk som inte direkt kopplar sig till Medbos erfarenheter av forskningen. Dessa arbeten finns med för att de har betydelse för den textbaserade reflektionen i hans forskning.

Mårten Medbo är född 1964 i Järfälla. Förutom keramik arbetar Medbo även med glas och betong. Medbo har deltagit i ett stort antal utställningar runt om i Sverige och internationellt. Han har bland annat visat sitt arbete på Christian Larsen 2015, Gotlands Konstmuseum 2012, Gustavsbergs Konsthall 2012, Korean Fondation Cultural Center Gallery i Seoul, Korea 2011 och Galerie NeC Paris 2011.

 

3