Anja Fredell – Svart Narcissus

09.09 - 24.09 2023

Svart Narcissus – en sinnlig historia
Att få följa framväxandet, tvivlen, övertygelsen och idéerna kring denna utställning har hela tiden väckt nya associationer. Jag ville berätta för er om några av dessa, men så ändrade texten riktning och jag kommer nu inte göra det. Men jag hade egentligen velat berätta att det bland kvinnor i antikens Grekland förekom rituell obscenitet som kallas aischrologia. Löst översatt betyder det “fult språk” och var en rituell handling för att ventilera undertryckta känslor. I ritualen var obscent språk och utåtagerande viktiga element, även hånandet av män och andra som på olika vis upplevdes förtryckande.

Jag hade även tänkt nämna August Strindbergs målning ”Svartsjukans natt” som är ett rasande tumult av känslor och vågor och där havet och själstillståndet tycks gripa tag i varandra. Jag var nästan säker på att jag ville säga något om Diane Ackermans förföriskt skrivna bok “A natural history of the senses” som i sitt utforskande av sinnena inkluderar samtal med ett isberg i Antarktis och en professionell näsa i New York, tillsammans med undersökandet av kyssar och tatueringar, om sadistisk matlagning och musiken som spelas av planeten Jorden.

Så insåg jag plötsligt att det var Vanitastraditionen jag skulle berätta om!
Denna konstriktning som under 1700talet skulle påminna betraktaren om att döden var en oundviklig del av livet. I dessa konstverk ingick ofta dyrbara objekt, vackra textilier och överdådig mat men allt bestruket av förfall – blommorn är vissna och fiskarna ser unkna ut på sitt fat. Jag skulle berättat om hur Anjas utställning är som sitt eget vanitas – hur verken vissnar och frodas, hur utställningen markerar slut och början, liv och död.

Men associationen till den ikoniska filmen från 1947, vilken utställningen lånar sin titel från, krävde att jag skrev om den istället. Om hur handlingen i filmen kretsar runt en grupp av nunnor som sänts till Himalaya för att upprätta ett kloster och en skola i ett före detta haremspalats. Det erotiska, psykologiska och färgmättade dramat är ödesdigert, nunnorna tappar bit för bit kontrollen över sin egen värld – såväl den inre världen som den yttre. Resultatet får stora konsekvenser för alla när psyket manifesteras i stark kroppslighet, något som påminner om hur Anjas arbeten består av lika delar fysisk manifestation av kropp som av sinne. Drama är ett bärande element i hennes konstnärsskap och det är i friktionen mellan hennes frustrerade driv och hennes behov av sinnlighet som ger verken deras kraft. I verken finns ett
gränsland där en figurativ och ibland naturromantisk bildvärld samtidigt är psykologiska manifestationer.

Hon har blivit bekant som textilkonstnär men det är nog inget vi bör räkna med. Anja säger själv att hon inte är intresserad av textil – hon är intresserad av material. I ett rum är tuftarna vårdslöst samlade i en hög, under dessa finns hemligheter. Detta är en lika stor nedvärdering av textilarbetet som det blir en kraftfull och påträngande manifestation på ett sätt som textil inte förväntas göra. Verken är sensoriska utbrott, intuitiva på en nivå, intensivt skapade men med ett ständigt högaktivt medvetande och närvaro.

Men jag kunde inte skriva om allt detta. Det här är inte en utställning med ett tydligt riktat narrativ – berättelsen far hit och dit, verken vill inte stå stilla – lika lite som Anja själv. Hon är hungrig och otålig och det ni får se här och nu i september 2023 är en utställning mitt i språnget, i rörelsen
mellan då, nu och sen – allt samtidigt.

Jonas Liveröd, Ågårdskvarn i Augusti 2023.

 

Anja Fredell (b. 1990) in Torsby, Värmland. She currently lives and works in Gothenburg, where she earned her master’s degree at HDK-Valand in 2021. Anja has exhibited her work in several galleries and museums throughout Sweden and has received multiple scholarships, including the 2023 Arbetsstipendium from Konstnärsnämden. Anja’s recent solo exhibitions include “Sssss” at Riche in Stockholm in 2021, “Emotional Carpets” at Flaménska Galleriet in Borås in 2021, and “Anja Fredell” at Konstfrämjandet Värmland in Karlstad in 2020. She also exhibited her work at Tekhné, Svängrummet, Borås Textilmuséum, Borås in 2018. Anja has an upcoming solo exhibition at Galleri Hedenius in Stockholm in 2024.

Svart Narcissus, Anja Fredell’s first solo exhibition at Galleri Thomassen.