Beate Höing – Fragile

JAN 11, 2014

Vid en första anblick verkar Beate Höings keramikfigurer och målningar harmoniska och nästan idylliska men vid närmare betraktande uppenbaras en mer ambivalent och förrädisk ton. Höing dokumenterar vardagens banaliteter och införlivar dem i sin egen bildvärld. Hennes teman och motiv är lätt igenkännbara; porträtt och stilleben; blomvaser, krukväxter, kuddar och gardiner. Allt redovisat i små format där fantasin har en lika självklar plats som det vardagliga och det till synes normala.

Beate Höing bor och arbetar i Coesfeld och Münster. ”Fragile” är hennes första utställning på Galleri Thomassen.