Christina Skårud – Halofenomenet

02.12 - 21.12


Titeln Halofenomenet anspelar på ett ljusfenomen som förr i tiden sågs
som ett järtecken, dvs varningssignaler från gudarna och ett förebud om onda framtida händelser.

Inom meteorologin betyder ett Halofenomen ett optiskt ljussken i form av ringar, bågar eller pelare som uppstår då sol- eller månljuset bryts och reflekteras i iskristaller. Dessa kan ofta ses i samband med annalkande frontsystem och nederbördsområden.

Att i det urbana stadslandskapet plötsligt kunna se Halos, magiska molnformationer eller diffusa tecken, kan vara förvirrande. Skulle det möjligtvis kunna vara ett varsel eller ett slags meddelanden om att något är under förändring?

Det magiska tänkandet blir trösterikt när världen omkring rasar och skälver. Christina Skårud återvänder ofta till miljonprogrammets platser och de miljöer som hon själv är präglad av. Återblickar och tankar kring alltings början och om huruvida uppväxtmiljön och de människor som var en del av ens liv fortsätter att påverka vår tillvaro. Att vi ofta bär de här personerna och platserna med oss genom livet.

 

I utställningen Halofenomenet har Skårud blickat tillbaka på sin egen bakgrund och på den frikyrkliga släkten som verkligen både kunde se och tyda tecknen.

 

”Gravity can’t begin to pull me back to the ground again, It’s like I’ve been awakened” – Beyonce (Halo)

 

Christina Skårud (f.1973) bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Konsthögskolan Valand. Skårud har haft utställningar på Dalslands museum, Tomelilla konsthall, Kalmar konstmuseum, Västerås konstmuseum, Värmlands museum och Konsthallen i Vänersborg. Hon finns representerad i flera samlingar bl.a. på Göteborgs konstmuseum, Västerås konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, Statens konstråd och Stenastiftelsen. 

Halofenomenet är Christinas femte utställning på Galleri Thomassen