CLAES HAKE

13.01 - 04.02 2024

Denna gång blir det en retrospektiv utställning hos Thomassen. Den spänner över en intervall från tidigt 60 tal intill nu. Många gånger har bemödat mig med att ha lugna estetiska utställningar, så icke nu. Jag tycker om att vara kärringen mot strömmen. Däför ser det ut som det gör. Maketterna i det övre rummet är ett sätt för mig att enkelt åskådliggöra hur de skulpturerna – kommer att se ut i fullskala. För det mesta arbetar jag i skala 1:20.

I målningarna eller snarare i teckningarna – föredrar jag att arbeta i klassiska material som schellack, grafit, rödkrita, kol och järnoxid. Skulpturerna är för det mesta gjutna utomlands men jag patinerar alltid själv.

Reliefterna i det nedre rummet är från sent 70 eller tidigt 80 tal, de var fysiskt krävande men jag hade drivet och gjorde skulpturerala framsteg. På bordet ligger några av de böcker jag roar mig med nu för tiden. Utmaningen ligger i att de är bundna redan då jag börjar arbeta i dem.Lagt kort ligger kan man säga. Materialet är handgjort nepalesiskt papper och återigen kol, grafit och rödkrita.

“Feffe med röd fläck” “Feffe som Döparen” och “Blå Feffe”, är porträtt av en kollega. Några av gipserna är aldrig visade. Där ibland ett förbrytar porträtt av Tjock Owe.
Den pistage rosa målningen är tidig. Jag räknar inte med att alla förstår allt – inte ens jag gör det.”

 

Claes Hake (f.1945 i Göteborg) studerade konst vid Valands konstskola i Göteborg, mellan 1963 – 68. Han har haft omfattande utställningar och är en av Sveriges mest välrepresenterade konstnärer i offentlig miljö. Hans storskaliga skulpturer kan ses i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och USA, och han är representerad i flera museumssamlingar, bland annat Moderna museet i Stockholm. År 2000 mottog Hake Pollock-Krasner Foundation-stipendiet. Hake bor och arbetar i Göteborg.