Emma Åvall

7.11 - 29.11 2020

NEGATIVE SPACES

 

 

Foto: David Eng

 

Emma Åvall bryter ner bilder i bitar för att utforska hur vi ser. Hur vi uppfattar och lägger tid på att
titta. En undersökning i sätt att nedmontera, rekonstruera och fragmentera bilder. En
ifrågasättning av hur en bild är (eller kan) vara uppbyggd genom att bryta ner den och bygga
upp den igen. Gestaltar illusioner av fullständiga porträtt genom fragmenterade
konstruktioner. Det hon söker efter är att grundligt dissekera bilderna och att dyka djupt in i
dem.

Bilderna dekonstrueras och fragment som på ett sätt hör ihop men på ett annat sätt
kolliderar, monteras samman. Flertalet bilder, nära besläktade med varandra men med
mindre inkonsekvenser eller perspektivförändringar, används för uppbyggnaden av ett och
samma motiv.

Genom att integrera tomt utrymme mellan delar av bilden tillåts också negativa ytor att
inkluderas som en del av den. Som om delar av ett pussel saknas. De negativa ytorna
mellan ramarna fungerar som en bro. Man kan betrakta målningarna som hur
man hur man skulle observera gamla ruiner. Hur man ser på den fragmenterade arkitekturen
och föreställer sig hur den en gång kan ha sett ut i dess fullständighet.

 

Emma Åvall (f. 1990, Göteborg) har en kandidatexamen i fri konst från Konsthögskolan i
Bergen och studerar för närvarande sista året på masterprogrammet i fri konst på
HDK-Valand.