Erik Berglin – G.A.C.G.A.S

OCT 29 - NOV 22, 2015

Den Göteborgsbaserade konstnären Erik Berglin utmärker sig med sitt speciella sätt att arbeta med fotografi. I utställningen G.A.C.G.A.S presenteras nya verk från två separata serier. Dels bildsviten Le Nouveau Naïveté som parafraserar idéer från den franska 60-tals rörelsen Le Nouveau Realism som gjorde readymades av nötta affischer. I Berglins tappning utgår han från bilder av slitna fasader som han fotograferat runt om i världen. Dessa bilder har sedan genomgått en delvis slumpmässig men även utstuderad process i vilken flera motiv fogats samman till enhetliga bilder.

Den andra bildsviten Total_System_Failure innehåller flera olika uttryck och har växt fram under flera år. Samtliga bilder utgår från de okontrollerade defekter som ofta benämns som Glitches, en term vars ursprung kommer från tyskans glitschig som betyder hal eller halkigt. Termen används för att beskriva ett oväntat tekniskt problem som resulterar i en estetiskt tilltalande effekt. En glitsch uppstår okontrollerat i mjukvaran men har blivit så populär att det numera görs programvaror som försöker återskapa dessa digitala skönhetsfläckar. Med serien Total_System_Failure vidgas de estetiska föreställningar om vad en glitch kan vara och hur den kan se ut.

Berglins konstnärskap är mångfacetterat, överraskande och söker alltid nya vägar för att producera visuellt material och tänja på fotografins gränser. Hans verk tar tillvara enkla och tillsynes obetydliga tekniker såväl som de allra mest komplicerade. Detta kan innebära att han använder appar på telefonen eller att han missbrukar befintliga koder inom programvaror som Photoshop eller låter skriva egna algoritmer som autonomt producerar fotografiskt material inom de ramar som han satt upp. Han förhåller sig till datorn som en samarbetspartner som tar de estetiska besluten medan han själv tar de konceptuella.

Erik Berglin är född 1980 i Sundsvall. Han bor och arbetar i Göteborg. Under de senaste åren har han visat sitt arbete på bland annat Mulherin+Pollard och 319 Scholes, New York, Kulturhuset, Stockholm och Sundsvalls museum.