HELMTRUD NYSTRÖM – Nya målningar

OKT 29 - NOV 20, 2016

I Helmtrud Nyströms måleri och grafi k speglas ofta ett dubbelt främlingskap. Dels genom de olika gestalter som rör sig i bilderna och verkar isolerade från varandra, dels genom den omgivande naturen som ter sig mystiskt främmande. Bilderna är ofta rebusartade med många tolkningsmöjligheter. Nyström ser vår uppfattning och föreställning om landskapet som något i ständig förändring. Det som var en möjlig plats för lek som barn, väcker i vuxen ålder minnesbilder och blir en källa till refl ektion och en projektionsyta för egna känslor.

Helmtrud Nyström har haft ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands. Hon är född 1939 i Hannover och bor och arbetar i Lund.

Bild: Övergången, olja på duk 2009-2014