Hendrik Zeitler

10.10 - 4.11.2020

1:1

Foto: David Eng

1:1 är en serie fotografiska bilder där Hendrik Zeitler åter har vänt sig mot sitt omedelbara hemområde, Hammarkullen. Bilderna är skapade med en teknik som har funnits sedan den första fotoboken, Anna Atkins verk om brittiska alger 1842.

Ingen kamera har använts i processen utan motiven är avbildade i skydd av natten, med hjälp av ett mobilt mörkrum, där ljuskänsligt färgfotopapper exponeras i direktkontakt med förlagorna. Under fotograferingsprocessen känner Hendrik Zeitler sig fram till motivens gränser – fotografiet blir lika mycket en taktil som en visuell metod. Ibland repas pappret av motiven, insekter landar på det och blir en del av motivet, eller så lämnar månen strålar eller gatubelysningen sina spår på bilden.

I sina tidigare arbeten i Hammarkullen arbetade Zeitler, parallellt med områdets historia och nutid, med våra föreställningar om fotografins villkor: familjens lägenhet omvandlades till en kamera som fångar bilden av sin omgivning under exponeringar som pågår i flera dygn; i en annan bildserie, 20 s, rör han sig längs med motiven och löser således upp gränserna för var ett fotografi börjar och slutar samt reducerar landskapet till sina horisontella strukturer; i Open Shutter Hammarkullen syns den förflutna tiden i bilden, fotografi rör sig bort från att vara ett fruset ögonblick.

I 1:1 försvinner horisonten och det avlägsna från landskapet, bilden begränsas till motiv som vi kan röra vid, avbildade i exakt samma skala som i verkligheten – varifrån seriens titel har hämtats. Frågor om brännvidd, bländare, skala och även upplaga, som annars är så centrala inom fotografi, känns avlägsna. Bilderna är samtidigt i högsta grad dokumentära, trogna till motivens form och storlek, men innebär ändå en viss abstraktion.