Jamila Drott – Slagfält

12.11 - 29.11 2022

Jamila Drott (född 1979 i Göteborg) är konstnär och sedan 2016 baserad i Malmö. Hon är utbildad i textil och fri konst på HDK-Valand och Statens Kunstakademi (KHIO) i Oslo, med bakgrund som graffitikonstnär. Hennes praktik befinner sig i gränslandet mellan måleri, skulptur, performance och body art, där den intensiva arbetsprocessen är av särskild betydelse. Drotts arbete sker ofta i stadens rum, vilket skapar en kontextuell närvaro i hennes arbeten.

I utställningen Slagfält presenterar Drott nyproducerade verk där konstnären har arbetat med storskaliga metallplåtar, artist books och screentryck. Specifikt för Drotts arbetsprocess är att bilderna skapas liggande på marken medan konstnären med hjälp av tunga, vassa redskap och frätande ämnen och substanser bearbetar dem till abstrakta, skulpturala målningar vars utbuktningar, håligheter och inristningar påminner om böljande topografier, odefinierade landskap och spöklika satellitbilder. I verken finns referenser till barockens måleri där kroppar vrider sig i ett virrvarr mot himlen, men istället för noggranna penseldrag är det spåren av konstnärens rörelser och repetitiva slag som navigerar betraktaren genom bildernas terränger.

Drotts praktik relaterar till idén om  “occupational realism” (“yrkes-” eller “sysselsättningsrealism”), ett konceptuellt uttryck som myntades 2012 av konst-teoretikern Julia Bryan-Wilson, som beskriver hur konstnärer definierar och utför sina brödjobb, obligatoriska arbetsuppgifter eller ofrånkomliga livssituationer som konst – arbetet blir konst, och konsten blir arbete. I verken som presenteras i Slagfält knyter Drott samman yrkesrealismen med konsthistorien och den radikala kvinnorörelsen – där verken som presenteras blir en slags dokumentation över såväl konstnärens som kvinnorörelsens kamp för jämlikhet och existensberättigande.

Tidigare har Drotts verk visats på bl.a. Alta Art Space (Malmö), Galleri Ping-Pong (Malmö), Galleri Thomas Wallner (Simrishamn) och Independent Space Loop (Seoul). Hon har varit involverad i flertalet offentliga konstprojekt och har varit residenskonstnär på bl.a. Seoul Museum of Art samt ZK/U i Berlin. Drott erhöll 2022 Ellen Trotzigs Stipendium och finns representerad hos Malmö Konstmuseum.