Joakim Eneroth – Den Eteriska Nollpunkten

06.01 - 31.01 2023

I januari ställer konstnären Joakim Eneroth ut två utställningar på Galleri Thomassen i Göteborg. På galleriets övreplan visas utställningen Den Eteriska Nollpunkten och på galleriets nedervåning ställer han ut konstprojektet Blinded by the Known.

I Den Eteriska Nollpunkten undersöker och synliggör Eneroth vår undermedvetna identifikation med kända varumärken.

Eneroth har i sina konstfotografier tagit kända varumärkens flytande produkter, hällt dem i genomskinliga plexilådor, placerat dem på ljusbord och fotograferat dem ovanifrån. Resultatet är skira kombinationer av produkter som flytande tvål, läskedryck, öl, diskmedel, juice, schampo och rengöringsmedel. När dessa kända produkter skiljs från förpackningar, koncept, design och logotyper blir förnimmelsen en helt annan, som tar sig bakom det idémässiga. Eneroth utforskar omvandlingen av vardagliga varor associerade med konsumtion och undersöker deras eteriska och transparenta essens. 

– Det är ett utforskande av hur den sublima och eteriska aspekten av verkligheten är en underliggande potential i all form, såväl som i det formlösa. När gränserna för den materiella världen upplöses träder vi in i landskapet av varken subjekt eller objekt – den transparenta relationen mellan det relativa och det absoluta. Konstverken exponerar och expanderar våra definitioner och associationer med våra vardagliga konsumtionsprodukter, säger Eneroth.

– Det jag gör i det här konstprojektet korresponderar också med hela vår övriga upplevelse av verkligheten. När vi på samma sätt är beredda att plocka isär våra föreställningar och skruva ner volymen på våra definitioner så förs vi automatiskt in ett begreppslöst varande, det som jag kallar för den eteriska nollpunkten. Vi frigörs på ett djupare plan när vi ser hur vi tvingat på mentala formationer, begrepp och koncept på det tysta, ordlösa vetandet som ligger i bakgrunden av alla upplevelser. Då kan vi börja förnimma hur det ovillkorliga genomlyser det villkorliga även i de mest triviala vardagsprodukter.

I utställningen visas konstfotografier, svävande skulpturer konstruerade av elektromagneter, samt transparenta resinskulpturer. Fem av fotokonstverken i denna nya serie ingår i Göteborgs Konstmuseums samling. Joakim Eneroth är en internationellt verksam konstnär, representerad på museum som Tate Modern i London, Brooklyn Museum i New York, MEP i Paris, Moderna Museet i Stockholm, Dallas Museum of Art i USA och Houston Museum of Fine Art i USA.

 

ENG: This series of photographs touches upon our subconscious identification with well-known brands and how they are being presented to us. In this exhibition the artist Joakim Eneroth has taken products from different famous brands and poured them into plastic boxes, placed them on light tables and photographed them from above. When separated from their concepts, logos, and designs, the perception of the products becomes something completely different that takes us beyond our preconceived notions.


– This art project is exploring the theme of de-identification. I have investergated the transformation of dense products associated with consumerism and explored their ethereal, impermanent and transparent nature. It is an exploration of how the sublime and etheric aspect of reality is an underlying potential in all form, as well as in the formless. When the boundaries of the material world are dissolved, we enter a landscape of neither subject nor object, the transparent interrelationship between the relative and the absolute. This artwork exposes and expands our definitions and associations with products of our everyday life.

– What I am investergating in this art project also corresponds to our base experience of reality. If we are prepared to dissolve our preconceived ideas, in the same way as I´ve done with these products, and let our fixed definitions fade, we automatically enter a concept-less state of being that I call the etheric zenith. We are liberated on a deeper level when we begin to see and perceive how we have been forcing mental formations, definitions and concepts upon a still, silent and wordless knowing – that always exists in the background of all experiences. During this de-identification, we can begin to sense and perceive how the unmanifested shines through the manifested, even in the most trivial commercial products from our everyday life. What at first glance may look like sublime and beautiful artworks point to something deeper, namely how to unveil the ground level of consciousness. It is from that state of being that the mind can see through all its personal reference points it is holding on to, and begin to let go.

Joakim Eneroth is born 1969 and based in Sweden. His work has been exhibited internationally in dozens of solo and group shows and have been published as art books with prestigious publishers like Steidl and Power House Books. He is the recipient of numerous grants and awards and his works are held in large institutional collections such as: Tate Modern (London), Moderna Museet (Stockholm), Brookly Museum of Art (New York), Houston Museum of fine art, Dallas Museum of art, MEP (Paris), Göteborgs Konstmuseum, Frank Suss Collection (London), Deichtorhallen (Hamburg), Nordiska Museet (Stockholm), Art Foundation Mallorca (Andrax), Musée des Beaux Arts (Pau, France), Statens Konstråd (Sverige).

The aim of Joakim Eneroth´s art work is often to reveal more and more of the subconscious layers of our experience and the dance of notions and perceptions in the fluctuating mind. The questions usually revolve around how to distinguish the mental projections from reality itself. Awareness and Mind are the themes that unite Eneroth’s protean work. With each new series the artist explores another