Johan Zetterquist

04.02 - 21.02 2023

 

REKTOSKOPI
Det är inte en förbannelse
Det är bara dimma

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“Hej Publiken,

En målare vaknar på morgonen och undrar vad hen skall måla. En konstnär vaknar på morgonen och undrar hur hen skall gestalta sin idé.

Även om jag ser den här utställningen som en installation och att alla verk ingår i ett och samma förslag till offentlig konst så är det här första gången någonsin som jag visar uteslutande måleri. Jag har med andra ord på det senaste vaknat på morgonen och undrat vad jag skall måla. Det har visat sig att detta skiljer sig ganska mycket från dag till dag. Resultatet blir en sorts undersökning i hur slappt ett kan koncept vara och där dessa målningars huvudsakliga funktion är att agera som fordon för min titel/titlar att färdas i.”

Zetterquist (f.1968 Arvika) är en konceptuell konstnär, han tänker ut förslag och design för det offentliga rummet, vars utförande är ett steg bort från verkligheten. Hans ambitiösa, absurdistiska förslag kan ta form av texter, ritningar, fotografier, modeller, föreställningar, ljudkonst och storskaliga installationer och skulpturer både inom och utanför galleriet. Hans ämnen rör sig ofta inom den urbana kontexten och konfronterar vår förståelse av skillnaden mellan ”naturen” och det konstgjorda. Zetterquists surrealistiska humor skapar okonventionella idéer, som ett permanent brinnande hus vid motorvägskanten, skyskrapor halvt begravda i sand, ett ”monument” som i själva verket är ett trädgårdsstaket. Hans verk gör uppror mot samhällsregler och de offentliga kungörelsernas disciplinerade röst, och vägrar konformitet och fröjdas över hypotetiska verkligheter.

__

 

Conceptual artist Johan Zetterquist (b. 1968 Arvika) devises proposals and designs for public space whose execution is one step removed from reality. His ambitious, absurdist proposals may take the form of texts, drawings, photography, models, performances, sound art and large-scale installations and sculptures both within and outside of the gallery. His subjects often exist within the urban context and confront our understanding of the distinction between “nature” and the man-made. Zetterquist’s surreal humor creates unconventional ideas: a permanently burning house on the edge of the highway, skyscrapers half-buried in sand, a “monument” that is actually a garden fence. His works rebel against societal rules and the orderly voice of public announcements, refusing conformity and rejoicing in hypothetical realities.