MAGNUS LARSSON, ANNA CARLSON, PATRIC LARSSON – VI ÄR ALLA RÄDDA FÖR DÖDEN

MAY 6 - 28, 2017

I utställningen Vi är alla rädda för döden möts tre konstnärskap under en gemensam titel.

Magnus Larsson, Anna Carlson och Patric Larsson har följt varandras konstnärskap sedan studierna på Konsthögskolan Valand på 90-talet. Frågor kring den individuella upplevelsen och perceptionens formande av vår verklighetsuppfattning har under åren utkristalliserats som gemensamma spår och beröringspunkter i deras konstnärskap. Dessa, men även andra likheter, skapar i utställningen Vi är alla rädda för döden bryggor mellan verken vilka medför ytterligare dimensioner till läsningen. Med utställningen sammanförs de tre konstnärskapens perspektiv och förhållningssätt för att filtrera fram det som är gripbart i dialogen mellan deras tillvägagångsätt. Utställningen består av teckning, måleri, film, foto och 3D-genererade utskrifter.

 

Magnus Larsson: Baghead, C-print på aluminium, 82×55 cm.

 

MAGNUS LARSSON
Magnus Larssons arbete rör sig kring självreflektion och alienation i existentiell mening. Han gestaltar mänsklig närvaro och/eller frånvaro ur psykologiska och kulturella perspektiv. Med en målerisk och skulptural utgångspunkt skapar han bildvärldar som relaterar till äldre porträttkonst såväl som till den samtida digitala bilden. De senaste åren har han arbetat med digitala tekniker såsom datoranimation och datorgenererade bilder, som för honom även innefattar måleri och skulpterande.
Magnus Larsson (f.1972) bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad på Konstfack, Gerrit Rietveld Academie och Konsthögskolan Valand 1994-1999. Han har visat sitt arbete på bland annat Västerås Konstmuseum 2015, Kalmar Konstmuseum 2014, Vargåkra Gård 2011, Cooper Gallery Dundee Skottland 2009, Milliken Gallery Stockholm 2008, Gregor Podnar Gallery Berlin 2007 och Färgfabriken Stockholm 2003.

 

Anna Carlson: I Love Sthlm, fotografi

ANNA CARLSON
Anna Carlsons arbete rör sig runt ”Sånger från det stora Träsket”. En plats för folktro, myter, sagor och död. I träsket göms ting eller minnen som kan plockas upp till en yta. Alltid något förvridet och förvandlat.
Anna Carlsson bor och arbetar i Göteborg. Hon är utbildad på Konstakademin i Helsingfors 1992-1994 och Konsthögskolan Valand 1994-1997. Hon arbetar med olika performativa uttryck men även med skulptur, teckning och fotografi. Anna Carlson ingår i konstnärsgruppen TOMBOLA och driver även performencedagarna 13FESTIVALEN i Göteborg.

 

Patric Larsson: Formning, olja på duk, 75×65 cm

 

PATRIC LARSSON
I Patric Larssons målningar, teckningar och stoppmotion-filmer bearbetas en och samma tematik; att ställas inför eller uppleva någonting främmande och hur detta påverkar oss och vår förståelse av verkligheten.
Patric Larsson (f.1964) bor och arbetar i Göteborg. Han är utbildad på Konsthögskolan Valand 1993-1999. Han har deltagit i samlingsutställningar på bland annat Motala Konsthall 2013 , Nordica Konsthall i Kunmin, Kina 2008, Millesgården 2007 samt haft separatutställningar på bland annat Luleå Konsthall 2008, Saltarvet Fiskebäckskil 2007 och Färgfabriken 2004. Sedan 2002 samarbetar Larsson med Galleri Flach där han hade sin senaste soloutställning ”TRIP” 2015.