Christina Skårud på DALSLANDS KONSTMUSEUM

MELLAN DET VÄLBEKANTA OCH DET FRÄMMANDE
Vernissage: 03.09.2022

I måleri, collage, objekt och installation skapar hon en slags scener, laddade med gåtfullhet och motstridiga innebörder. Barndomens urbana miljöer återkommer hon ofta till och bryter dem mot samtida inslag. Etnicitet, könstillhörighet och klass, är ord och begrepp som hon ofta gestaltar och ställer frågor kring… Läs vidare