LIVE ACTION – DIALOG

Live Action har i år ersatt sitt visuella kvälls program med ett program av ord, idéer och tankar, en social skulptur för att tala med performancekonstens anfader Joseph Beuys. Det genomförs på och i samarbete med Galleri Thomassen, och är en förändring vi kände blev mer och mer nödvändig. I synnerhet efter de senaste två årens covid19 isolering. Det är ett diskussion program som syftar till att undersöka och utforska konstnärernas idéer om olika frågor, som konst & frihet, konst & geoav en öppen diskussi politik samt konst och kulturell demokrati. Allt i form on mellan fyra konstnärer och en moderator… LÄS MER

ART = FREEDOM TORSDAG 15 SEPTEMBER 2022, 18:00-19.30
GALLERI THOMASSEN, Götabergsgatan 32, Göteborg

Moderator : Thomas OLDRELL
Konstnärer : John COURT, Storbritannien/ Finland John HALPERN, USA Kubra KHADEMI, Afghanistan/ Frankrike Emelié STERNER, Sverige

“Konst är frihetens vetenskap” sa Joseph Beuys med ett visst filosofiskt djup. Det är naturligtvis en tanke som är öppen för diskussion. Men dess innebörd har en kraftfull potential. Vad är frihet, vad är vetenskap och vad är konst? Dessa frågor är förmodligen för omfattande för att diskuteras denna kväll och i detta format, men kan utgöra en konceptuell bakgrund. Vad vi vill undersöka här är hur konstnärerna förhåller sig till konstvärlden och dess ekonomi, dess economy of attention och estetik. Hur förhåller de sig till konstsystemet, marknaden och dess ramar? Har de utvecklat några strategier för att hantera detta? Hur har de utformat sin konstnärliga och personliga överlevnadsstrategi?
ART = GEOPOLITICS FREDAG 16 SEPTEMBER 2022, 18:00-19.30
ALLERI THOMASSEN, Götabergsgatan 32, Göteborg
Moderator : Thomas OLDRELL
Konstnärer : Kaveh AYREEK, Afghanistan/Norge Chuyia CHIA, Malaysia/Sverige Diana SORIO HERNANDEZ, Mexiko / Finland Ali THAREB, Sverige/Irak

Den pågående documenta-utställningen i Kassel har synliggjort en konstvärld bortom det västra halvklotet. Documenta kritiserades ganska omgående i våra medier utifrån såväl politiska som estetiska och professionella utgångspunkter. Oavsett orsak för kritiken, utgör årets Documenta en backdrop till kvällens diskussion som vill ututforska konstens geopolitiska aspekter i relation till konstnärens egen praktik. Hur är det i att praktisera som utländsk konstnär i ett nytt land? Som emigrerad konstnär förändras ens konstnärliga artikulation eller sociala uppdrag? Eller förblir det konstant ? Hur ser maktbalansen ut och hur övervinner man den? Finns det en västerländsk estetisk-historisk dominans i nuitdskonsten? Om så är fallet, hur tar den sig uttryck?

PUBLIC SPACE vs WHITE BOX LÖRDAG 17 SEPTEMBER 2022, 18:00-19.30 
GALLERI THOMASSEN, Götabergsgatan 32, Göteborg Moderator : Thomas OLDRELL Konstnärer : Markus HENSLER, Schweiz Sara NABIL, Afghanistan/Tyskland Pavana REID, Thailand/Norge Nigel ROLFE, Irland

För Live Action är det offentliga rummet ett socialt rum, en mötesplats för alla, en gemensam grund som också är namnet på vårt utomhusprogram. I själva verket är det ett utrymme där människor från olika sociala kategorier kan mötas av en slump. Det är också en arena för den kulturella demokrati som vill ge alla tillgång till samtidskonsten med dess passion och sociala uppdrag att förmedla bilder av det andliga och poetiska, politiska och sociala. Kvällens dialog syftar till att utforska hur det är att arbeta utomhus i det offentliga rummets gemensamhet och sociala sammanhang i förhållande till konstinstitutionen som arena ? Hur tänker konstnären och vad händer i praktiken i dessa två olika sammanhang? Tänker de på den fysiska arkitektoniska ramen, på platsens historia och funktion eller är det mer i förhållande till dagens invånare ?