Recension: Hank Grüner & Martin Solymar

“Det är precis tio år mellan konstnärerna Martin Solymar, baserad i Göteborg, och Hank Grüner, baserad i Stockholm. Båda undersöker mytologi och identitet på var sin spelplan hos Thomassen.

Hank Grüner tar snabbt besökaren i handen, och iväg på en yvig färd. Hans verk är mångbottnade både i metod, material och mening. Den röda tråden är två karaktärer som återkommer i samtliga verk. Figurerna har skeva leenden och stora ögon som förvirrat ser sig runt. Lite luriga och sökande. Det blir som en symbol för dualiteten hos konstnären som i verken tar avstamp i sin adoption från Colombia till Sverige.”

“Vad Solymar gör är något eget. Men lättheten i penseln och de kraftfulla färgvalen kan man känna igen hos Gauguin – samtidigt som bladverken i Solymars verk för tankarna till Rousseau. I de två verken jämte varandra, ”Astral flight” & ”Young Eric Blackman”, sprider sig ett lika trassligt som harmoniskt djungelmotiv. Här och var gömmer sig ett djur eller två, ibland en person.”

Läs recensionen skriven av Karin Frid här